× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Március 15. Az élet vetése és aratása

„Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld; hanem kövesd az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetemben, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.” (2Tim 2,22) {Mar 82.1}   

„A kicsapongással töltött fiatalkor, kedves barátaim, olyan következményekkel jár, amelyek megkeserítik egész életeteket. Egyetlen meggondolatlan óra, egyetlen behódolás a kísértésnek képes egész életetek folyamatát helytelen irányba terelni. Csupán egyetlen ifjúkorotok van, tegyétek hát eredményessé, használjátok ki! Később nem fordulhattok vissza, hogy helyrehozzátok a hibákat. {Mar 82.2}   

Sátán a világosság angyalává változtatja magát, így közelíti meg a fiatalokat tetszetős, mutatós kísértéseivel, s így sikerül neki eltéríteni őket a helyes útról. Vádlónak, csalónak, hazugnak, kínzónak és gyilkosnak írja le őt az Ige… Sátán kísért téged, de ha engedsz neki, azt már te cselekszed. Sátán összes seregének nincs hatalma rá, hogy a megkísértettet törvényszegésre kényszerítse. Ezért nincs mentség a bűnre.” (Bizonyságtételek IV., 622–623. o.) {Mar 82.3}   

„A kísértés még nem bűn. Jézus szent és szeplőtlen volt, mégis mindenben megkísértette Őt az ördög, méghozzá olyan erős és hatalmas kísértésekkel, amilyenekhez hasonlókat embernek sohasem kell kiállnia. Jézus ellenállt a kísértéseknek, és ezzel ragyogó példát hagyott ránk, hogy kövessük Őt. Ha önigazultak és magabiztosak vagyunk, magunkra maradunk, és Sátán kísértése alatt elbukunk, de ha Jézusra tekintünk és Őbenne bízunk, ha azt az erőt hívjuk segítségül, amely legyőzte az ellenséget, akkor minden kísértésben utat nyit menekülésünk előtt. Ha Sátán áradatként tör ránk, szálljunk szembe vele a Lélek kardjával – akkor Jézus siet majd a segítségünkre. {Mar 82.4}   

A jellem egyetlen rossz vonása, egyetlen melengetett bűn végső soron semlegesíteni fogja az örömhír minden erejét… Ellenségünk a kötelességteljesítés nehézségeit és a bűn gyönyörűségeit mutatja be az embereknek, így ejti őket csapdába. Csakis azokat nyilvánítják megbízhatónak a mennyben, akik inkább meghalnának, mint hogy helytelen tettet kövessenek el.” (Bizonyságtételek V., 311., 45. o.) {Mar 82.5}   

„A fiataloknak lehetnek oly szilárd elveik, hogy Sátán legerősebb kísértései sem tudják lerombolni hűségüket, és nem tudják elvonni őket kötelezettségeiktől.” (Bizonyságtételek III., 472. o.) {Mar 82.6}