× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Március 22. Mit jelent a bibliai megszentelődés?

„Szenteld meg őket a Te igazságoddal: a Te igéd igazság.” (Ján 17,17) {Mar 89.1}   

„Azok, akik az igazság által megszentelődnek, Krisztus hatalmának élő ajánlólevelei és feltámadt Uruk képviselői. Krisztus vallása megnemesíti az ízlést, megszenteli az ítéletalkotást, megtisztítja a lelket, és a keresztényt egyre inkább alkalmassá teszi a mennyei angyalok társaságára.” (That I May Know Him [Hogy megismerhessem Őt], 250. o.) {Mar 89.2}   

„»És én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.« (Ján 17,19) »Lelketeket az igazság iránti engedelmességben képmutatás nélküli atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből, buzgón szeressétek!« (1Pét 1,22) »Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket.« (2Kor 7,1) {Mar 89.3}   

Ez a bibliai megszentelődés. Nemcsak színjátszás és külső máz. Ez az igazság által nyert megszentelődés. Ez a szívbe fogadott igazság és annak átültetése az életünkbe. {Mar 89.4}   

Nem létezik megszentelődés azok számára, akik az igazság egy részét elvetik. Isten szavában elég világosság adatott, senkinek sem kell tévelyegnie. Jézus emberi szemmel nézve tökéletes volt, mégis növekedett a kegyességben. »Jézus pedig gyarapodott bölcsességben és testének állapotában, s az Isten és emberek előtt való kedvességben.« (Luk 2,52) {Mar 89.5}   

A megszentelődés nem egyetlen pillanat, óra vagy nap műve, hanem szüntelen növekedés a kegyességben. Ma nem tudjuk, milyen nehéz küzdelem vár ránk holnap. Sátán igen tevékeny. Mindennap Istenhez kell kiáltanunk segítségért és erőért, hogy ellenállhassunk a gonosznak. Mindaddig, míg Sátán uralkodik, le kell győznünk magunkat, felül kell kerekednünk gyengeségeinken, és nincs nyugvópont, ahova elérkezve azt mondhatjuk, hogy teljesen megvalósítottuk a célt. {Mar 89.6}   

A keresztény élet szüntelen előrehaladás. Jézus megtisztítja népét. Amikor képmása tökéletesen tükröződik bennünk, akkor leszünk szentek, és készen állunk az elváltozásra. Nagy munkát várnak el a kereszténytől. A mennyből figyelmeztetnek, hogy tartsuk távol magunktól a test és lélek minden szennyét, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelődésünket. Itt a nagy feladat. A keresztényre szüntelen munka vár. A szőlőtő minden indájának életet és erőt kell kapnia a tőkétől, hogy gyümölcsöt teremjen.” (Bizonyságtételek I., 319–321. o.) {Mar 89.7}