× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Március 23. Legyünk éberek!

„Józanok legyetek, vigyázzatok: mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresvén, kit elnyeljen. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.” (1Pét 5,8–9) {Mar 90.1}   

„Legyünk éberek mindnyájan. Az ellenség a sarkunkban jár. Őrködjünk kitartóan, nehogy valamely gondosan álcázott, mesteri csapda készületlenül érjen. A könnyelműek és közönyösök ébredjenek fel, nehogy úgy jöjjön el számukra az Úr napja, mint az éj leple alatt a tolvaj… {Mar 90.2}   

A győzőnek virrasztania kell, mert Sátán megfeszíti minden erejét, hogy világi bonyodalmakkal, tévedésekkel és babonasággal rabolja el Krisztus követőit. Nem elég elkerülnünk a veszélyeket és a következetlen lépéseket. Szorosan Jézus Krisztus mellett kell haladnunk az áldozathozatal ösvényén. Ellenséges területen járunk. Akit kivetettek a mennyből, nagy hatalommal tevékenykedik, igyekszik foglyul ejteni a lelkeket. Ha nem vigyázunk szüntelenül, könnyen csalásai áldozatául esünk.” (Bizonyságtételek VIII., 99–100. o.) {Mar 90.3}   

„Ünnepélyes komolyságra van most szükség, és az igazság összes ismerőjének meg kell ezt értenie. Mindent Isten nagy napjára tekintve tegyünk! Földünkön már el is kezdődtek Isten büntetései – készüljünk fel hát a rettenetes napra. {Mar 90.4}   

Értékes az időnk. A próbaidőnek már csak kevés, nagyon kevés napja van hátra, mialatt felkészülhetünk a halhatatlan életre. Nincs időnk, amit bizonytalan törekvésekre pazarolhatunk. Ne csak felületesen olvassuk az igét! (…) {Mar 90.5}   

Ha teljes szíveddel az igazság után vágyakozol, és követed azt, akkor az igazság majd megszentel és alkalmassá tesz a halhatatlanságra. Túl szigorú és kissé türelmetlen is vagy gyermekeidhez. Az előkészület mindent magában foglaló munkáját el kell végezni azok életében, akik vallják az igazságot. Isten meg fog tisztítani téged, ha aláveted magad a tisztítás folyamatának.” (Bizonyságtételek VI., 407., 111. o.) {Mar 90.6}