× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Március 26. A vizsgálati ítélet

„Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az Ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait.” (Jel 14,7) {Mar 93.1}   

„Hatalmas főpapunk 1844-ben belépett a mennyei szentek szentjébe, hogy megkezdje a vizsgálati ítélet szolgálatát.” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból I., 118. o.) {Mar 93.2}   

„A könyvek megnyílnak az ítéletkor, és Isten megvizsgálja azok életét, akik hittek illetve hisznek Krisztusban. Védőügyvédünk a Föld első lakóitól kezdve minden nemzedékben élők ügyét megvizsgálja, és a sort az élőkkel zárja. Minden név szóba kerül, minden ügyet alaposan megvizsgálnak. Isten számos nevet elfogad, másokat elutasít. Azoknak a nevét, akiknek meg nem bánt és el nem rendezett bűneit őrzi a mennyei nyilvántartás, Isten kitörli az élet könyvéből… {Mar 93.3}   

Most van a nagy engesztelési nap. Az Úr azt kívánta, hogy míg a jelképes szolgálat főpapja Izráelért engesztelést végez, egész Izráel bűnbánattal és alázattal sanyargassa meg lelkét előtte, hogy »ki ne irtassék… az Ő népe közül«. Annak pedig, aki azt akarja, hogy neve bent maradjon az élet könyvében, most kell bűnbánó szívvel és őszinte megtéréssel megsanyargatnia lelkét Isten előtt. Tartsunk mélységes, lelkiismeretes önvizsgálatot!… Súlyos harc vár mindazokra, akik uralomra törő bűnös természetüket igába akarják hajtani. A felkészülés munkája személyes munka. Nem csoportosan fogunk üdvözülni. Az egyik ember tisztasága és odaszentelődése nem ellensúlyozza e tulajdonságok hiányát a másikban. Minden nemzetnek meg kell jelennie Isten ítélőszéke előtt, de Isten minden egyes ember ügyét olyan alaposan vizsgálja meg, mintha senki más nem volna a Földön. Senkin sem maradhat egyetlen folt sem. {Mar 93.4}   

Azoknak a neve mellett, akik őszintén megbánták bűneiket, és hittel igényelték Krisztus engesztelő áldozatként bemutatott vérét, ez olvasható: bocsánatot nyert. Mivel Krisztus igazságának részesei lettek, és jellemük összhangba került a menny törvényével, Isten eltörli bűneiket, s méltónak ítéli őket az örök életre. Az Úr kijelenti Ésaiás próféta által: »Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat énmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!« (Ésa 43,25)” (Korszakok nyomában, 430., 436. o.) {Mar 93.5}