× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Március 31. Legyetek készen!

„Azért hát ekképpen cselekszem veled, Izráel! Minthogy pedig ekképpen cselekszem veled, készülj Istened elé, oh Izráel!” (Ámós 4,12) {Mar 98.1}   

„Tegyük fel, hogy Krisztus ma jelenik meg az ég felhőiben. Ki lenne kész a Vele való találkozásra? Tegyük fel, hogy úgy ragadtatunk el a mennyek országába, amint éppen vagyunk. Fel lennénk készülve, hogy találkozzunk Isten szentjeivel, összhangban éljünk a királyi családdal, a mennyei Király gyermekeivel? Milyen előkészületet tettél az ítéletre? Megbékéltél Istennel? Együtt munkálkodsz Vele? Törekszel arra, hogy segíts a körülötted élőkön otthonodban, szomszédságodban – mindazokon, akikkel kapcsolatba kerültél, akik nem tartják meg Isten parancsolatait?… Felkészültél arra, hogy találkozz a Királlyal? {Mar 98.2}   

Ha a mennybe juthatnánk úgy, amint vagyunk, közülünk hányan lennének képesek Istenre tekinteni? Kiken volna menyegzői ruha? Hányan lennének érdemesek arra, hogy megkapják az élet koronáját? Nem a pozíciója teszi az embert. Krisztus az, aki lelkünkben kiformálódik, hogy értékessé tegyen, s elnyerjük az élet koronáját, amely nem homályosul el.” (Generálkonferenciai Bulletin, 1908. április 6.) {Mar 98.3}   

„A maradékra irányították figyelmemet. Az angyal így szólt hozzájuk: »El akarjátok kerülni a hét utolsó csapást?… Ha igen, haljatok meg, hogy élhessetek! Legyek készen, legyetek készen, legyetek készen! Nagyobb erőfeszítést kell tennetek az előkészület érdekében… Áldozzatok mindent Istennek. Tegyetek mindent az oltárára – az ént, a vagyont, és mindent. Mindent oda kell adni, hogy belépjünk a dicsőségbe.«” (Tapasztalatok és látomások, 66–67. o.) {Mar 98.4}   

„Krisztus eljön hatalommal és nagy dicsőséggel, saját és Atyja dicsőségével… Míg a gonoszok menekülnek közeléből, követői boldogok… Krisztus mindennapi társa és meghitt barátja hűséges követőinek, akik Istennel szoros kapcsolatban és állandó közösségben élnek. Rajtuk támad fel az Úr dicsősége… Amikor a Fenséges eljön dicsőségben, örvendeznek ragyogásának fényes sugaraiban. Alkalmasak a mennyei lények társaságára, mert a menny a szívükben él.” (Krisztus példázatai, 290–291. o.) {Mar 98.5}   

„Ha ma rendezett a viszonyunk Istennel, akkor készen vagyunk, még ha ma jönne is el Jézus.” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 227. o.) {Mar 98.6}