× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Április 5. A nyomorúságban veszteglő világ

„Ezért van távol tőlünk az ítélet, és nem ér el minket az igazság, várunk világosságra, és ímé, sötétség, s fényességre, és ímé, homályban járunk!” (Ésa 59,9) {Mar 103.1}   

„Sokan vannak olyanok, akik olvassák az Írásokat, de nem értik azok valódi tartalmát. Szerte a világon férfiak és nők sóvárogva néznek a menny felé. Imádságok, könnyek, kérések szállnak fel világosságra, kegyelemre és a Szentlélekre áhítozó lelkektől. Sokan vannak a mennyek országának határán, csak arra várnak, hogy összegyűjtessenek.” (Az apostolok története, 109. o.) {Mar 103.2}   

„Az emberek szíve mindenütt kiált valami után, amit hiányol. Sokan vágynak olyan erőre, amellyel le tudják győzni a bűnt, olyan erőre, amely megszabadítja őket a gonoszság fogságából, s egészséget, életet és békességet ad. Sokan, akik egyszer már ismerték Isten szavának erejét, de egy ideig Isten nélkül éltek, most újra vágynak az Úr jelenléte után… {Mar 103.3}   

A világnak ma is szüksége van arra, amire ezerkilencszáz évvel ezelőtt volt – Krisztus megismerésére. Nagy reformációs munkára van szükség, és csak Krisztus kegyelme által lehet véghezvinni a fizikai, szellemi és lelki helyreállítást. {Mar 103.4}   

Egyedül Krisztus módszere vezet igazán eredményre az emberekkel való kapcsolatfelvételben. A Megváltó az emberek között járt, mint aki a javukat akarja. Együttérzést tanúsított, szolgálatával megadta azt, amire szükségük volt és elnyerte bizalmukat. Azután így szólt: „Kövessetek engem!” {Mar 103.5}   

Sírjunk a sírókkal, és örüljünk az örvendezőkkel! A meggyőzés erejével, az ima hatalmával – Isten szeretetének erejével – ez a munka nem lehet gyümölcstelen. {Mar 103.6}   

Mennyei lények várnak arra, hogy velünk együttműködve megmutathassák a világnak, mivé válhatnak emberek, és Istennel egységben mit tehetnek a pusztulásba rohanó lelkek megmentéséért. Isten korlátlanul fel tudja használni azt az embert, aki énjét megtagadva szabad teret enged szívében a Szentlélek munkájának, és teljesen Istennek szentelt életet él.” (Ministry of Healing, 143–144., 159. o., A nagy Orvos lábnyomán, 91–92., 103. o.) {Mar 103.7}