× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Április 7. Egyéni, személyes tanúskodás

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Ján 3,16) {Mar 105.1}   

„Akik azt állítják, hogy szeretik Istent, miért nem igyekeznek felvilágosítani szomszédaikat, ismerőseiket, hogy ők is részesedhessenek az üdvösségben? Így megmenthetnénk az életüket. Krisztus szégyenletes, kínos halálra adta magát, hogy lelke gyötrelmével megmentse a pusztulókat. Krisztus képes, Krisztus akarja, Krisztus vágyódik megmenteni mindazokat, akik Hozzá jönnek! {Mar 105.2}   

Szóljatok a veszélyben forgó emberekhez, és vegyétek rá őket, hogy emeljék tekintetüket a kereszten haldokló Jézusra. Azért halt meg, hogy lehetővé tegye számunkra a bűnbocsánatot. Szóljatok a bűnösökhöz Krisztus gyengéd, szánakozó szeretetével. Vegyük ezt nagyon komolyan; ne hallatsszon egyetlen durva, hangos szó sem azok ajkáról, akik igyekeznek rábeszélni az embereket arra, hogy tekintsenek fel és éljenek.” (Bizonyságtételek VI., 66–67. o.) {Mar 105.3}   

Először magatokat szenteljétek Istennek. Amikor felnéztek a mennyei közbenjáróra, szívetek törjön össze. Majd mikor meglágyult és lecsillapodott, akkor szólhattok úgy a bűnbánó vétkesekhez, mint aki már ismeri a megmentő szeretet hatalmát. Imádkozzatok velük, vezessétek őket hit által a kereszt lábához. Emeljétek gondolataikat a gondolataitokkal, s rögzítsétek hitük tekintetét oda, ahova ti néztek: Jézusra, a bűnök hordozójára. Vegyétek rá őket, hogy fordítsák el tekintetüket szegény bűnös magukról, szemléljék inkább Jézust, s akkor megnyerték a csatát. Akkor már a maguk szemével látják Isten Bárányát, aki elveszi a világ bűnét. Látják az utat, az igazságot és az életet. Az igazság napja ragyogja be fényes sugarait szívükbe. A megváltó szeretet erős árja ömlik kiégett, szomjas lelkükbe, s az Üdvözítőhöz menti a bűnöst. {Mar 105.4}   

Beszéljetek, imádkozzatok, énekeljetek a megfeszített Krisztusról, ez majd megtöri és megnyeri az embereket. Ez Isten hatalma és bölcsessége – lelkeket gyűjteni Krisztus számára. Az alakias, megcsontosodott mondatok, a csupán vitát kipattantó tárgyak hangoztatása nem sok jót ér el. Isten tevékenykedő hívők szívében élő, csillapító szeretetét fel fogják ismerni azok, akikért fáradoznak. Lelkek epekednek az élet vize után. Ne legyetek üres víztárolók. Ha felfeditek előttük Krisztus szeretetét, Jézushoz vezethetitek az éhezőket, szomjazókat, s ő majd ellátja őket az élet kenyerével és az üdvösség vizével. {Mar 105.5}