× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Április 8. Fújjatok riadót!

„Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen! Rémüljenek meg e föld minden lakói, mert eljő az Úr napja, mert közel van az.” (Jóel 2,1) {Mar 106.1}   

„Az kösse le most a figyelmünket, ami az örök életünkkel kapcsolatos. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a mennyei dolgokat a második helyre tegyük… Isten ítéletei megmutatkoznak a földön. Ünnepélyes figyelmeztetés hallatszik: »Legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek Fia!« (Mát 24,44) {Mar 106.2}   

Sokan, igen sokan vannak egyházunkban, akik csak keveset tudnak a mára vonatkozó igazság valódi értelméről. Ne menjetek el az idők jeleinek beteljesedése mellett, amelyek olyan világosan beszélik, hogy a vég közel. Milyen sokan vannak, akik nem keresik lelkük megváltását, és nemsokára keserű panaszra fakadnak: »Elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg!« (Jer 8,20) {Mar 106.3}   

A Föld történelmének záró jelenetei közepette élünk. A jövendölés gyorsan teljesedik. A megpróbáltatás ideje gyorsan elmúlik. Nincs egy percnyi vesztegetni való időnk sem. Ne találtassunk az őrségen elaludva. Senki ne mondja szívében vagy cselekedeteivel: »Halogatja még az én uram a visszajövetelét.« (Mát 24,48) Krisztus közeli jövetelének üzenete hangozzon odaadó, figyelmeztető szavakkal. Beszéljük rá az embereket, hogy térjenek meg, és meneküljenek meg az eljövendő haragtól. Ébresszük rá őket a haladéktalan felkészülésre, mert csak igen keveset tudunk arról, ami előttünk van. Prédikátorok és hívek menjenek ki az érett búzamezőkre! {Mar 106.4}   

Az Úr nemsokára eljön, és fel kell készülnünk, hogy találkozzunk Vele békességben. Határozzuk el, hogy megteszünk mindent, ami hatalmunkban áll, s megosztjuk a világosságot azokkal, akik körülöttünk élnek… Készen kell lennünk és várnunk kell Jézus jövetelére. Milyen dicső lesz meglátni Őt, és örömmel üdvözölni! Régóta várunk, de hitünk nem gyengült meg. Ha meglátjuk a Királyt a maga szépségében, örökkön-örökké áldottak leszünk. Úgy érzem, hangosan kell kiáltanom: Hazafelé! Közeledünk ahhoz az időhöz, amikor Krisztus eljön hatalommal és nagy dicsőséggel, hogy örök otthonukba vigye megváltottait.” (Review and Herald, 1903. július 14.) {Mar 106.5}