× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Április 10. A döntés ideje

„Ha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok; akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, amíg túl valának a folyóvízen, akár az emoreusok isteneit, akiknek földjén lakoztok. Én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.” (Józs 24,15) {Mar 108.1}   

„Őrült ez a világ. Téboly kerít hatalmába férfiakat és nőket, és örök romlásba sodorja őket. Az élvhajhászat minden változata eluralkodott, és az emberek annyira beleszerettek a gonoszságba, hogy nem is figyelnek oda a figyelmeztetésekre és kérlelésekre. {Mar 108.2}   

Az Úr így szól a Föld népéhez: »Válasszatok még ma, kit akartok szolgálni.« Mindenki most dönti el örök sorsát. Az embereknek rá kell ébredniük, fel kell ismerniük az idő komolyságát, hogy közel van az a nap, amikor az emberi próbaidő lezárul. Isten senkinek nem adott olyan üzenetet, hogy öt, tíz vagy húsz év telik még el, mielőtt a földi történelem véget ér. Nem ment fel senkit, aki késlekedik felkészülni Jézus eljövetelére. Nem mondhatja senki, ahogy a hűtlen szolga tette, hogy »halogatja még az én uram a hazajövetelt«, mert ez az előkészületünkre adott lehetőségek vakmerő mellőzéséhez vezet. Isten mindenkit, aki az Ő szolgájának vallja magát, felszólít, hogy úgy végezze az Úr munkáját, mintha ez a nap lenne az utolsó… {Mar 108.3}   

Beszéljünk az Emberfia gyors érkezéséről az ég felhőiben, aki hatalommal és nagy dicsőséggel jelenik majd meg. Ne hagyjuk figyelmen kívül ama napot… {Mar 108.4}   

Ezt az óriási terhet kell hordoznia mindenkinek. Megbocsáttattak a bűneim? Krisztus, a teherhordozó, elvette-e vétkemet? Van-e tiszta, Jézus Krisztus igaz élete által megtisztított szívem? Jaj annak, aki nem keres menedéket Krisztusban. Jaj annak, akinek figyelme elterelődik a munkáról, és bárkinek az éberségét gyengíti most… {Mar 108.5}   

A nagy munka, amelyről nem szabad elterelődnie az ember figyelmének, annak átgondolása, hogyan állok meg személyesen Isten színe előtt. Lábunk a korszakok kőszikláján áll? Elrejtjük magunkat az egyetlen menedékben? A vihar közeleg, felkészültünk arra, hogy szembenézzünk vele? Egyek vagyunk Krisztussal, amint Ő egy az Atyával? Isten örökösei és Krisztus örököstársai vagyunk?… {Mar 108.6}   

Krisztus jellemének kell a mi jellemünkké válnia. Szívünk megújulása által át kell alakulnunk. Ez az egyetlen biztonságunk. Az igaz keresztényt semmi sem szakíthatja el Istentől.” (Review and Herald, 1900. november 27.) {Mar 108.7}