× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Április 12. Az életre vezető ösvény

„Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.” (Mát 7,13–14) {Mar 110.1}   

„Krisztus arra szólít fel, hogy lépjünk a keskeny útra, ahol minden lépés az »én« megtagadását jelenti. Felhív, hogy álljunk az örök igazság talapzatán, és tusakodjunk, igen, tusakodjunk a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott… {Mar 110.2}   

Ahogy közeledünk ahhoz az időhöz, amikor a hatalmasságok és fejedelemségek, a gonoszság lelkei, amelyek a magasságban vannak, teljes erejükből harcba szállnak az igazság ellen, amikor Sátán megtévesztő hatalma olyan nagy lesz, hogy ha lehetséges, elhiteti még a választottakat is, éberségünket az isteni világosság fokozza fel, hogy ne legyünk tudatlanok Sátán csalásait illetően. Isten lehetővé teszi a szent angyalok segítségével, hogy munkánk diadalmasan haladjon előre. De siker ritkán következik megosztott erőfeszítésből. Az egyház minden tagjának egyesült igyekezetére van szükség. {Mar 110.3}   

Az egyháznak ma olyan férfiakra van szüksége, akik – mint Énok – Istennel járnak, és bemutatják Krisztust a világnak. Az egyház tagjainak magasabb életcélt, lelki szintet kell elérniük. A mennyei hírnökök arra várnak, hogy együttműködjenek azokkal, akik meghalnak az »én«-nek, és akiknek élete beteljesíti e szavakat: »Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem.« (Gal 2,20) Ilyen férfiakból és nőkből álljon az egyház, mielőtt világossága kiárad a világra, tiszta, határozott sugarakban. Látásunkat sokszor elhomályosítja az önzés. Krisztust sokan ismét keresztre feszítik, akik az »én« dédelgetése révén megengedik Sátánnak, hogy befolyása alá vonja őket… {Mar 110.4}   

Istennek az a célja, hogy mindenki megpróbáltassék, s így világossá váljon, hűséges-e a törvények iránt, amelyek a mennyek országát kormányozzák. Végül Isten megengedi Sátánnak, hogy felfedje valódi arcát, megmutassa magát mint hazug, vádoló és gyilkos. Az Atya így népe végső győzelmét még nyilvánvalóbbá, dicsőségesebbé és teljesebbé teszi.” (Review and Herald, 1900. december 4.) {Mar 110.5}