× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Április 17. Isten kipótolja a hiányosságokat

„Mint együtt munkálkodók, intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.” (2Kor 6,1) {Mar 115.1}   

„Vegyünk részt Isten világméretű munkájában! Nyújtsunk segítő kezet, ahol megmentésre váró lelkek vannak, hogy sok embert vezethessünk el Istenhez. A vég közel. Használjuk hát ki minden képességünk utolsó morzsáját is, és minden eszközt, amely segítséget jelenthet munkánk végzésében. {Mar 115.2}   

Hogyan érezhetik magukat az angyalok, amikor látják a vég közeledését, és azt, hogy azok az emberek, akikre a könyörület utolsó üzenetét bízták, egy helyre zsúfolódnak össze, a saját lelkük javára járnak el az összejövetelekre, sőt elégedetlenkednek, ha nem tartanak nekik elég jó prédikációt. Ugyanakkor alig tartják felelősnek magukat másokért, és alig tesznek valamit az emberek megmentéséért. Akik valóban élő hit által egyesültek Krisztussal, azok az isteni természet részeseivé lesznek. Szüntelenül kapják Tőle a lelki táplálékot, és képtelenek hallgatni – nem hallgatják el az isteni üzenetet. {Mar 115.3}   

Az élet mindig tettekben nyilvánul meg. Ha a szív él, szétküldi az életadó vért a test minden részébe. Akinek a szíve tele van lelki élettel, azt nem kell sürgetnünk, hogy másoknak is juttasson belőle. Az isteni élet árad szívéből, a kegyesség gazdag áramlataiban. Isten dicsőül meg attól, ahogyan az ilyen ember imádkozik, ahogyan tevékenykedik. {Mar 115.4}   

Nem a legtekintélyesebb vagy a legtehetségesebb ember éri el a legnagyszerűbb és legtartósabb eredményeket. Kik a leghatékonyabb munkások? Akik felelnek a hívásra: »Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok.« (Mát 11,29) {Mar 115.5}   

Akiknek Isten értelmet adott, és nem hajlandók az Ő dicsőségére felhasználni ezt az ajándékot, akkor vizsga és próba után a saját képzelgéseikre hagyja őket, és olyan embereket fogad el szolgáiul, akik nem látszanak olyan gazdagon megajándékozottnak és nincs annyi önbizalmuk. A gyengébbeket fogja erőssé tenni, mert Istenben bíznak, hogy megteszi értük, amire maguktól képtelenek. Isten elfogadja őket, és kipótolja a hiányosságokat.” (Bizonyságtételek VI., 440., 443–444. o.) {Mar 115.6}   

„Angyalok figyelnek, hogy meghallják, milyen bizonyságot tesztek a világ előtt mennyei Uratokról.” (Krisztushoz vezető lépések, 119. o.) {Mar 115.7}