× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Április 20. Isten reformra szólít fel

„És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.” (Luk 1,17) {Mar 118.1}   

„Keresztelő János Illés lelkével és erejével dolgozott, hogy előkészítse az Úr útját és az igazak bölcsességére vezessen embereket. Ő volt azok képviselője, akik ebben az utolsó időben élnek, akikre Isten szent igazságokat bízott, hogy hirdessék az embereknek, és előkészítsék az utat Krisztus második eljövetele előtt. {Mar 118.2}   

Akiknek Krisztus második eljövetelét kell előkészíteniük, azokat a hű Illés jelképezi, mint ahogy János is Illés lelkületével jött, hogy előkészítse az utat Krisztus első eljövetelére. A megújulásnak az a magasztos célja, hogy mi magunk felszabaduljunk, és az embereket is gondolkodásra késztessük. Kapcsoljuk össze az üzenettel a mindenben megtartott mértékletességet, hogy elfordítsuk Isten népét a bálványimádástól, a falánkságtól, a fényűzéstől a ruházkodásban és más dolgokban. {Mar 118.3}   

Akiket Isten különösképpen vezet és megáld, azoktól elvárja a lemondást, alázatot és mértékletességet – ezt kell hirdetnünk az embereknek, ellentétben mindazok fényűzésével, egészségrontó szokásaival, akik a mai romlott korban élnek. Isten megmutatta, hogy az egészségügyi megújulás olyan szorosan összefügg a harmadik angyal üzenetével, mint a kar a törzzsel. Sehol sem találunk olyan súlyos okot a fizikai és az erkölcsi romlásra, mint ennek a fontos területnek az elhanyagolását. Akik belemerülnek az étvágy és a szenvedélyek kielégítésébe, és behunyják szemüket a világosság előtt, attól tartva, hogy feltárul előttük romlott étvágyuk kielégítésének bűne, amelyről nem hajlandók lemondani, azok vétkesek Isten előtt. {Mar 118.4}   

A gondviselés vezeti Isten népét kifelé a világ fényűző, túlzó szokásaiból, el az étvágy és a szenvedélyek kielégítésétől, hogy mindenben a lemondás és a mértékletesség alapján álljanak ki. A nép, amelyet Isten vezet, különleges, választott nép lesz. Nem lesznek olyanok, mint a világ. Ha követik Isten útmutatásait, akkor az Ő célját valósítják meg, és Neki engedik át az akaratukat. Így Krisztus lakik majd a szívükben, s testük, Isten temploma, szent lesz. Egészséges szokásokat kell kialakítanunk, és ezekhez ragaszkodnunk, mert »testetek a Szentlélek temploma«, amint az apostol mondja.” (Bizonyságtételek III., 62–63. o.) {Mar 118.5}