× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Április 24. Dolgozzunk minden korosztályért!

„Írtam néktek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam néktek, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt.” (1Ján 2,14) {Mar 122.1}   

„Számos útja van annak, hogy a fiatalok megtalálják a kedvező alkalmakat, és hasznos munkát végezzenek… Az evangéliumhirdetés e befejező munkájában óriási területet kell még bejárnunk, és a munkához még több segítőre van szükség, mint azelőtt valaha. Fiatalokat és idősebbeket egyaránt elhív majd a Mester a munkahelyekről, a szőlőskertekből és a műhelyekből, és kiküldi őket, hogy adják át üzenetét a világnak. E kihívottak közül sokan nem igazán kaptak lehetőséget arra, hogy tanuljanak, de Krisztus olyan képességeket lát bennük, amelyek alkalmassá teszik őket az isteni elgondolás véghezvitelére. Ha teljes szívvel dolgoznak, és állandóan tanulnak, alkalmassá válnak arra, hogy Jézus Krisztusért munkálkodjanak… {Mar 122.2}   

Legyenek bármilyen nagyok vagy bármilyen kicsik a talentumaid, ne felejtsd el, hogy amid van, csak bizalom alapján a tiéd. Isten így próbál meg téged, lehetőséget ad neked, hogy igaznak bizonyulj. Minden képességeddel Neki vagy lekötelezve. Testi, szellemi és lelki erőink mind az Övéi, és ezeket az erőket Őérte kell felhasználnunk. Időd, befolyásod, képességeid, rátermettséged – ezekkel mind Neki kell elszámolnod, aki mindezeket adta.” (Youth’s Instruktor, 1908. március 3.) {Mar 122.3}   

„Azt a fiatalt, aki örömet és boldogságot talál Isten szavának olvasásában és az imában, folyvást felüdíti az élet forrásából merített ital. Olyan erkölcsi kiválóságra, a gondolkodás olyan mélységére fog eljutni, amelyet mások elképzelni sem tudnak. Ha Istennel van közösségben, ez serkenti a magasabb rendű gondolatokat, nemes vágyakat, az igazság világos felfogását és a tettek igaz céljait. Akik így kötik lelküket Istenhez, azokat az Úr fiainak és lányainak ismeri el. Mind magasabbra és magasabbra jutnak, egyre világosabb ismeretet nyernek Istenről, az örökkévalóságról, s az Úr a világosság és bölcsesség hírvivőivé teszi őket a világ számára.” (Bizonyságtételek IV., 624. o.) {Mar 122.4}   

„Olyan munkásokkal, mint a helyesen kiképzett, Istenben bízó fiatalok, milyen hamar el lehetne vinni a megfeszített, feltámadott és nemsokára visszatérő Üdvözítő üzenetét az egész világnak! Milyen hamar eljöhetne a vég – a szenvedés, a bánat és a bűn vége!” (Nevelés, 271. o.) {Mar 122.5}