× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Április 28. Hamis és valódi lelkesedés

„Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint.” (Róm 10,2) {Mar 126.1}   

„Az igazi cél és szándék nélküli, hangos ügybuzgalom, amelyből hiányzik a valódi megértés, vakon működik és a romlásba vezet. Nem ez a keresztény igyekezet. A keresztény odaadást isteni elvek irányítják, és sohasem jellemzi a meg-megújuló és ismét alábbhagyó hamis lelkesedés. Hanem komoly, mély és erős, teljesen igénybe veszi a lelket. Az odaadó keresztény előtt feltárulnak az erkölcsi értékek, és azoknak megfelelően él. {Mar 126.2}   

A lélekmentés és Isten országának ügyei a lehető legfontosabbak. Létezhet-e ezeknél komolyabb cél? Olyan dolgokról van szó, amelyeket nem szabad félvállról vennünk, hiszen ugyanolyan súlyosak, mint az örökkévalóság. Az emberek örök sorsa forog kockán. Férfiak és nők döntenek most a sorsukról. A keresztény lelkesedése nem merül ki a beszédben, hanem bölcsen gondolkodik, lendületesen és eredményesen cselekszik. De nem azért tesz valamit, hogy feltűnést keltsen. Hanem alázat készteti minden igyekezetére, ez látszik minden tettén. A keresztény odaadás buzgó imára, alázatra és a családi kötelességek hűséges teljesítésére késztet. A családi körben is meglátszik majd a gyengédség és szeretet, a jóakarat és együttérzés, amelyek mindig is a keresztény igyekezet gyümölcsei. {Mar 126.3}   

Milyen kevesen hajlandók áldozatot hozni, hogy eljuttassuk az emberekhez Krisztus ismeretét! Sok a beszéd, sok az állítólagos szeretet a halálba menők iránt. A beszéd azonban olcsó portéka. Komoly keresztény lelkesedésre van szükség, olyan lelkesedésre, amely tettekben jut kifejezésre. Mindenkinek tevékenykednie kell önmagáért, és amikor Jézus szeretete költözik a szívünkbe, másoknak is megvalljuk majd a hitünket. Ha valakiben Krisztus él, nem könnyebb gátat vetni annak, hogy megvallja Őt, mint a Niagara vizét megállítani, hogy ne zúduljon alá. {Mar 126.4}   

Minden kereszténynek az örök életet kellene leginkább a szívén viselnie. A megváltás semmi máshoz nem fogható terve az, hogy Krisztus és a menynyei angyalok munkatársai legyünk! Mit is hasonlíthatnánk ehhez?! Minden megmentett ember dicsérettel adózik Istennek, s ez visszatükröződik a megszabadítottra, és arra is, akit az Úr eszközül használt fel az üdvösségéhez.” (Bizonyságtételek II., 232–233. o.) {Mar 126.5}