× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Május 1. Isten vezetni akarja népét

„Amikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.” (Ésa 43,2) {Mar 129.1}   

„Istennek van egyháza a Földön, választott népe, amely megtartja az Úr parancsolatait. Ő vezeti őket, nem ide-oda kóborlókat, nem egyet itt és egy másikat ott, hanem egy népet. {Mar 129.2}   

Sohasem kell kételkednünk vagy félnünk, hogy munkánk nem lesz sikeres. Isten áll e munka élén, és Ő mindent rendbe hoz. Ha intézkedésre van szükség a mű vezetésében, Isten ezzel is foglalkozik, és minden hibás dolgot jóra fordít. Higgyük el, hogy Isten irányítja a nemes hajót, amely Isten népét biztonságosan a kikötőbe juttatja. {Mar 129.3}   

Sok évvel ezelőtt, amikor a Maine állambeli Portlandból Bostonba utaztam, vihar tört ránk, és nagy hullámok dobálták a hajónkat. A csillárok lezuhantak és az utazóládák egyik oldalról a másikra gördültek. Az utasok nagyon megrémültek, sokan sikoltoztak, és várták a halált. {Mar 129.4}   

Rövid idő múlva a fedélzetre jött a révkalauz, és amint kormányozni kezdett, a kapitány aggodalmát fejezte ki a hajó iránya miatt. »Megfogná a kormánykereket?« – kérdezte a révkalauz. A kapitány nem merte megtenni, mert tudta, hogy nincs tapasztalata ebben. Akkor néhány utas nyugtalan lett, és azt mondták, félnek, hogy a révkalauz nekikormányozza őket a szikláknak. »Megfognák a kormánykereket?« – kérdezte a révkalauz, és az emberek elhallgattak, hiszen tudták, hogy nem képesek irányítani a hajót. {Mar 129.5}   

Amikor úgy gondoljuk, hogy a munka veszélyben van, imádkozzunk: Uram, állj a kormánykerékhez! Segíts túljutni a tanácstalanságon. Vigyél minket biztonságosan a kikötőbe. Nincs-e okunk elhinni, hogy az Úr diadalmasan átvezet minden nehézségen?… {Mar 129.6}   

Véges elménkkel képtelenek vagyunk megérteni az isteni gondviselés munkálkodását. Hagyjuk, hogy Isten viseljen gondot saját művéről.” (Faith I Live By [Hit, amely által élek], 582. o.) {Mar 129.7}