× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Május 6. A hamis tudomány veszélyei

„Timótheus, őrizd meg, ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen, üres beszédektől és a hamis nevű ismeret ellenvetéseitől.” (1Tim 6,20) {Mar 134.1}   

„New Hampshire-ben sokan tevékenyen terjesztettek hamis eszméket Istenről. Az Úr felvilágosított, hogy ezek az emberek elerőtlenítik az igazságot saját eszméikkel. Egyes elgondolásaik szabad szerelemhez vezettek. Az Úr megmutatta nekem, hogy õk hitető lelkek, mert Istenről álokoskodásokat terjesztenek. {Mar 134.2}   

Többek között azt állították, hogy akik egyszer megszentelődtek, többé nem eshetnek bűnbe; ezt a tant mint evangéliumot hirdették. Hamis elméleteikkel, csalárd befolyásukkal ártottak önmaguknak és másoknak. Spiritiszta hatalmat nyertek azok fölött, akik nem tudták felismerni e szépen leplezett elméletek gonosz voltát. Hitetéseiknek már eddig is sok rossz következménye mutatkozott meg. Az a tanításuk, hogy mindannyian szentek, arra a hitre vezetett, hogy a megszenteltek vonzalma sosem vezethet félre. Ennek eredményeként eleget tettek szívük gonosz kívánságainak. Azt állították, hogy szívük megszentelődött, azonban sem gondolataik, sem cselekedeteik nem voltak tiszták. {Mar 134.3}   

Ez csupán egyetlen eset, amikor – megbízatásom szerint – figyelmeztetnem kellett azokat, akik a természetben szétáradó személytelen Isten elméletét, a »szent test« hittételét tanították. {Mar 134.4}   

A jövőben emberi tantételek harcolnak majd az igazság ellen. Csalárd elméleteket bizonyosságként mutatnak be. Az áltudomány volt Sátán egyik eszköze, melyet a mennyben alkalmazott, s napjainkban is felhasználja. {Mar 134.5}   

Kérem azokat, akik Istenért munkálkodnak, hogy ne fogadják el a hamisat az igazi helyett! Kezünkben az Írás, tele a legdrágább igazságokkal. Nincs szükségünk feltételezésekre vagy hamis elragadtatásra. Az igazság arany olajtartójában, ahogyan Krisztus tanításaiban feltárul, rendelkezésünkre áll mindaz, ami a lelkeket meggyőzi és megtérésre vezeti. Krisztus egyszerűségében mutassátok be azokat az igazságokat, amelyek hirdetéséért Ő a Földünkre jött, és üzenetünk ereje érezhetővé válik majd. Ne adjatok elő olyan elméleteket vagy »bizonyítékokat«, melyek nem a Biblián alapulnak.” (Evangelizálás, 276–277. o.) {Mar 134.6}