× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Május 9. „Amint Noé napjaiban volt…”

„És miként Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is.” (Luk 17,26) {Mar 137.1}   

„Az Úr feltárta előttem, hogy rettenetes állapotok uralkodnak a világon. A könyörület angyala szárnyát bontogatja: távozni készül… Hatástalanná teszik Isten törvényét. Látjuk, mi folyik, hallunk a zűrzavarról és tanácstalanságról, a nyomorról, az éhínségekről, földrengésekről és árvizekről. Az emberek rémítő túlkapásokat követnek el. A szenvedély uralkodik, nem az ésszerűség. Isten haragja rázúdul a világ lakosaira, akik olyan romlottá válnak, mint Sodoma és Gomora lakói. Tűz és árvíz pusztítja máris emberek ezreit, és a gazdagságot is, amit önzően, a szegények elnyomásával szereztek. Az Úr nemsokára rövidre szabja munkáját, és véget vet a bűnnek. Bárcsak mély benyomást tennének Isten hitvalló népére az utolsó napokban elkövetett vétkek jelenetei, amelyeket láttam. {Mar 137.2}   

Úgy lesz az Emberfia eljövetelekor, mint Noé napjaiban történt. Az Úr visszavonja mérséklő hatalmát a földről, és rövidesen megsokasodik a halál és a pusztulás, a bűnözés, és a gazdagok ellen elkövetett kegyetlen gonosztettek, akik a szegények rovására emelkedtek magasra. Akik kívül esnek Isten védelmén, nem találnak biztonságot sehol, semmilyen állásban. Sokakat arra képeznek ki, és sokan arra használják találékonyságukat, hogy a csonkítás és gyilkolás legkegyetlenebb gépezeteit hozzák működésbe. {Mar 137.3}   

Testvéreim, felhívással fordulok hozzátok: Ne áltassátok magatokat, Isten nem hagyja, hogy gúnyt űzzenek belőle! Amit vet az ember, azt le is aratja (Gal 6,7). Sokak élete túl könnyű és gondtalan. Mit sem tudnak a nehézségek elviseléséről, mint Krisztus jó katonáinak tudniuk kellene. Hátráltatják a lélekmentést. Tele vannak kívánságokkal, mindennek kényelmesnek és könnyűnek kell lenni, hogy megfeleljen az ízlésüknek. Tétlenek, és a maguk kényeztetésével, képzelt szükségleteikkel és bálványaik imádatával gátolják még azokat is, akik szeretnének valamit tenni. Keresztényeknek képzelik magukat, de fogalmuk sincs a gyakorlati kereszténységről. Mit is jelent kereszténynek lenni? Krisztushoz hasonlóvá válni. Dolgozzatok Istennel összhangban! Szorítsatok ki lelketek templomából mindent, ami bálványalakot kezd ölteni. Isten ideje most van, és ideje a ti időtök. Vívjátok meg a hit nemes harcát. Ne gondolkozzatok, ne is beszéljetek a kételyről! A világnak feltétlenül meg kell hallania az utolsó figyelmeztetés üzenetét.” (Bizonyságtételek VIII., 49–53. o.) {Mar 137.4}