× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Május 10. Kövessük Krisztust!

„Mert úgy vélem, hogy Isten minket, az apostolokat, utolsókul állított, mintegy halálra szántakul: mert látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek.” (1Kor 4,9) {Mar 138.1}   

„Színház a világ, lakosai a színészek. Most készülnek eljátszani szerepüket az utolsó nagy drámában. Nincs egység az emberek óriási tömegei körében. Csak azért fognak össze, hogy elérjék önző céljaikat. Isten szemmel tartja a Földet, s meg fogja valósítani lázadó alattvalóival kapcsolatos szándékát. Nem adta át a világot az emberek kénye-kedvére, még ha kis ideig el is tűri, hogy zűrzavar uralkodjon. A sötétség hatalma szervezkedik, hogy megrendezze a dráma utolsó nagy jeleneteit. Sátán személyesen játssza majd el Krisztus visszatértét, és közreműködésével sok lesz a gonosz csábítás, azok vesztére, akik titkos társulatokká szervezik magukat. Akik utat engednek a szervezkedés szenvedélyének, azok az ellenség tervei szerint dolgoznak, s ennek következményei nem háríthatók el. {Mar 138.2}   

A törvénytiprás már majdnem betöltötte a mértéket. Káosz uralja a világot, és rövidesen óriási rémület tör az emberekre. Nagyon közel van a vég. Nekünk, akik ismerjük az igazságot, fel kell készülnünk arra, ami rövidesen elsöprő meglepetésként éri a világot. {Mar 138.3}   

Mért alszunk? Mekkora változást vinne véghez a tanuló és dolgozó fiatal férfiakban és nőkben – akik nem állnak még készen az Úr eljövetelére, nem alkalmasak arra, hogy az Úr családjának tagjaivá legyenek –, ha felismernék az idők jeleit! Az Úr Jézus önmegtagadó munkásokat hív, hogy kövessék lábnyomát, járjanak Vele, fáradozzanak érte, vegyék fel keresztjüket, és kövessék, ahová vezeti őket. {Mar 138.4}   

Sokan megelégednek azzal, ha jelentéktelen szolgálatot nyújtanak az Úrnak. Kereszténységük erőtlen. Krisztus odaadta magát a bűnösökért. Milyen aggodalomnak kellene eltölteni minket, amikor bűneikben pusztulni látjuk az embereket. Az Úr végtelen áron vette meg őket, Isten Fiának halála – ez értékük mértéke. Nap mint nap emberek döntenek, hogy az örök élet lesz-e a sorsuk, vagy az örök halál.” (Bizonyságtételek VIII., 27–29. o.) {Mar 138.5}