23 - Az anya és gyermekei

A feleség és anya ne süllyedjen le háztartási robottá, hanem szánjon időt az olvasásra, hogy jól legyen tájékozódva mindenről. Legyen férjének társa és haladjon együtt gyermekeinek fejlődő értelmével! Használja fel a jelen alkalmait arra, hogy befolyásolja gyermekeit a magasabbrendű életre! Szenteljen időt arra, hogy a drága Megváltót mindennapi Társává és meghitt Barátjává tegye! Szakítson időt naponta a Szentírás tanulmányozására, szánjon időt arra, hogy kimenjen gyermekeivel a rétekre és tanuljanak Istentől az Ő műveinek szépsége által! {CCh 138.1}   

Az anya legyen vidám és reményteljes! Ahelyett, hogy minden idejét véltnélküli varrással töltené, tegye az estéket kellemes társas együttlét időszakává, a családi találkozás alkalmává, a nap kötelességeinek elvégzése után! Ily módon sok embert arra indítanának, hogy az otthon társaságát válasszák a söröző helyett. Sok fiút visszatartanának az utcától és sok leányt megóvnának a léha, félrevezető társaságtól. Így az otthon befolyása a szülők és gyermekek számára egy életen át tartó áldás lenne, ahogyan azt Isten akarja. {CCh 138.2}   

Felteszik a kérdést: "A feleségnek ne legyen saját akarata?" A Biblia világosan kijelenti, hogy a férj a ház feje: "Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek." Ha ez a felhívás itt végződne, akkor elmondhatnánk, hogy a feleség helyzete nem irigylésre méltó, azonban a szöveg így végződik: "amiképpen illik az Úrban" (Kol 3:18). {CCh 138.3}   

{CCh 138.4}   

Bírnunk kell Isten Lelkével, mert különben nem lesz összhang otthonunkban. Ha a feleség Isten Lelkével rendelkezik, akkor vigyáz szavaira, uralja lelkületét, engedékeny és mégse érzi magát rabszolgának, hanem férje társának. Ha a férj Isten szolgája, akkor nem uralkodik felesége felett, nem lesz önkényeskedő és követelőző. Túl sok gondot hordozva nem őrizhetjük meg az otthon szeretetét, mert az otthon, ha az Úrnak Lelke lakozik ott, a menny előképe. Ha a család valamelyik tagja téved, a másik gyakoroljon krisztusi türelmet, és ne húzódjon vissza hidegen! (AH 110,115,118) {CCh 138.5}   

Az anyaság

Minden nő, aki anya lesz, bármilyen is a környezete, ápolja állandóan a boldog, vidám megelégedés lelkületét abban a tudatban, hogy erőfeszítése tízszeresen visszafizetődik majd utódainak testi egészségében és erkölcsi jellemében! Ez azonban még nem minden. Megszokhatja a vidám, reményteljes gondolkodást, ami által boldog lelkiállapotot teremthet magában és boldog, vidám lelkületét szétáraszthatja családjára és mindazokra, akikkel érintkezik. Ugyanakkor testi egészsége is nagymértékben megjavul. Életforrásába erőt közvetít, s vére nem kering lustán, mint akkor, ha engedett volna a kétségbeesésnek és bánatnak. Emelkedett lelkülete által szellemi és erkölcsi egészsége megelevenedett. Akaratereje képes ellenállni a káros lelki benyomásoknak és hatásos idegcsillapítónak bizonyul. Részesítsék a leglelkiismeretesebb gondozásban azokat a gyermekeket, akiktől szüleik elrabolták azt az életerőt, amit örökölniük kellett volna tőlük! {CCh 138.6}   

A várandós anya őrizze meg szívét Isten szeretetében! Lelke nyugodjék békességben, és Jézus szeretetében megpihenve gyakorolja mindennapi életében az Ő tanítósait! Gondoljon arra, hogy az anya Isten munkatársa! {CCh 139.1}   

{CCh 139.2}   

A születés előtti befolyások hatását sok szülő kicsiny dolognak tekinti, de a menny nem. Az Isten angyala által küldött és kétszer a legünnepélyesebben átadott üzenet mutatja, hogy megérdemli leggondosabb figyelmünket. {CCh 139.3}   

A héber anyához, Manoah feleségéhez intézett szavakban Isten minden korszak édesanyjához szól. Az angyal ezt mondta: "Mindentől, amit csak mondottam az asszonynak, őrizkedjek" (Bir 13:13). Az anya szokásai befolyásolják a gyermek jólétét, ezért vágyait és szenvedélyeit rendelje alá helyes elveiknek. Bizonyos dolgokat kerülnie és bizonyos dolgok ellen küzdenie kell, mert így tölti be Isten szándékát gyermekével kapcsolatban. {CCh 139.4}   

A világ telve van az ifjúság lábainak szánt tőrökkel. A tömegeket vonzza az önző érzéki élvezetek élete. Nem képesek felismerni a rejtett veszélyeket és azon ösvénynek félelmetes végét, amely a boldogság útjának látszik szemeikben. Az étvágy és szenvedélyek kielégítése által elpazarolják erőiket, ezért milliók mennek tönkre a jelen és a jövendő világ számára. A szulák gondoljanak arra, hogy gyermekeiknek kísértésekkel kell szembeszállniuk! Már gyermekük születése előtt meg kell kezdeniük az előkészületeket, hogy a gyermek sikeresen tudjon küzdeni a gonosz ellen. {CCh 139.5}   

Ha a gyermek születése előtt az anya korlátlanul kielégíti kívánságait, és önző, türelmetlen, követelő, akkor ezek a vonások gyermekének jellemében is visszatükröződnek. Így sok gyermek elsőszülöttségi ajándékul majdnem legyőzhetetlen gonosz hajlamokat örököl. {CCh 139.6}   

Ha azonban az édesanya szilárdan ragaszkodik a helyes alapelvekhez, ha mértékletes, önmegtagadó, kedves, szelíd és önzetlen, akkor átadhatja ugyanezen jó tulajdonságokat gyermekeinek is. {CCh 139.7}   

A csecsemők az anya számára olyanok, mint a tükrök, amelyekben megláthatja saját szokásait és magatartását. Akkor mennyire vigyáznia kell szavaira és magatartására e kicsiny tanulók jelenlétében! Azokat a jellemvonásokat kell ápolnia önmagában, amelyeknek kifejlődését látni szeretné gyermekeiben is. {CCh 140.1}   

Az anya terhein könnyíteni kell

Általában elkövetik azt a hibát, hogy nem tesznek különbséget egy szülés előtt álló nővel. E fontos időszakban az anya életét meg kell könnyíteni, mert szervezetében nagy változások mennek végbe. Nagyobb mennyiségű vérre van szüksége, ezért több és táplálóbb ételeket kell fogyasztania, hogy jó vére képződhessen. Ha nem kap bőséges mennyiségű, tápláló ételt, akkor nem képes fenntartani testi erejét és elrabolja magzatának életerejét is. {CCh 140.2}   

Ruházata is gondos figyelmet igényel. Ügyelnie kell arra, hogy testét megvédje a hidegtől. Életerejét nem fogyaszthatja szükségtelenül testének védelmére, hogy pótolja elégtelen ruházatát. Ha az édesanyát megfosztják a szükséges mennyiségű, egészséges, tápláló ételektől, akkor nem képes elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű vért képezni. Vérkeringése gyenge lesz és gyermeke is vérszegénységben fog szenvedni. Magzata nem kap olyan táplálékot, amelyet jó vérré alakíthatna szervezetének táplálására. Az anyának és magzatának jóléte nagymértékben függ a jó meleg ruházattól és tápláló ételekkel való ellátásától. {CCh 140.3}   

A szoptató anya magatartása

A legjobb táplálék a csecsemő számára az, amiről a Teremtő gondoskodott; és amitől nem kell szükségtelenül megfosztani. Szívtelenség az anyától, ha kényelme, vagy a társadalmi szokás kedvéért igyekszik megszabadulni csecsemője szoptatásának gyengéd feladatától. {CCh 140.4}   

Azon időszak, amikor a csecsemő édesanyjától kapja táplálékát, sorsdöntő. Sok anyának megengedték csecsemője szoptatásának ideje alatt a túlzott munkát, a főzést, ami által felhevíti vérét, s ez komolyan érinti a csecsemőt az anya kebléről kapott táplálék által. Az anya egészségtelen táplálékával megmérgezte vérét. Lázba hozta egész szervezetét, ami által befolyásolta a csecsemő táplálékát is. Az anya lelkiállapota is befolyásolja a csecsemőt. Ha az anya boldogtalan, ingerlékeny és szabadon engedi indulatait, akkor az ilyen anyától kapott táplálék gyulladt, lázas lesz, ami gyakran okoz görcsös vonaglást és rohamokat a csecsemőnek. {CCh 140.5}   

A kapott táplálék a gyermek jellemét is befolyásolja. Mily fontos, hogy a csecsemőt tápláló anya megőrizze boldog lelkiállapotát, és teljesen uralja indulatait! Ha így cselekszik, akkor a csecsemő tápláléka nem károsodik. Az a szelíd, önmagát uraló életmód, amit az anya folytat csecsemőjének gondozása közben, nagyban hozzájárul a jó hajlamainak kifejlődéséhez. Ha a csecsemő ideges és könnyen felingerlődik, akkor az anya csendes, nyugodt modora megnyugtató és helyesbítő befolyást gyakorol, ami által a csecsemő egészsége jelentősen javulhat. {CCh 140.6}   

Rendszeres, szeretetteljes gondozás

Isten a gyermekeket drága megbízatásként adta a szülőknek, akiket ama napon visszakér kezeikből; ezért szenteljünk több időt, több gondosságot és több imát nevelésükre. A gyermekeknek szükségük van több helyes tanításra. {CCh 141.1}   

A gyermekek betegségét sok esetben a helytelen bánásmód idézi elő. A rendszertelen evés, a hűvös estéken való elégtelen ruházkodás, a kiadós testmozgás hiánya, amelynek a vérkeringést egészséges mozgásban kellene tartania, vagy a bőséges, tisztító, friss levegő hiánya okozhatja a zavarokat. A szülők keressék meg a betegségek okait és amennyire lehetséges, szüntessék meg a helytelen állapotokat... {CCh 141.2}   

A gyermekeket általában már a bölcsőtől fogva úgy nevelték, hogy étvágyuknak hódoljanak, és úgy tanították őket, hogy azért élnek, hogy egyenek. Az édesanya sokat tehet értük, ha már gyermekkorukban formálja jellemüket. Megtaníthatja őket étvágyuk uralására, de arra is, hogy étvágyuknak hódoljanak és falánkok legyenek. Az anya gyakran úgy fekteti le terveit, hogy egy kiszabott mennyiségű munkát el akar végezni a nap folyamán. Ha a gyermekek zavarják őt, ahelyett, hogy időt szakítana rá, hogy megnyugtassa őket kicsiny bánatukban és szórakoztatná őket, valami ételt ad nekik, ami által egy rövid időre eléri célját, a valóságban azonban csak súlyosbítja a dolgot. A gyermekek gyomrát megtömte étellel, amikor a legkisebb szükségük sem volt rá. Az anya idejére és figyelmére lett volna szükségük, ő azonban idejét túl drágának tekintette ahhoz, hogy gyermekeinek szórakoztatására szánja. Talán lakásának ízléses módon való elrendezése a látogatók dicséretének elnyerése céljából, vagy ételeinek különleges módon való elkészítése fontosabb számára, mint gyermekeinek boldogsága és egészsége. {CCh 141.3}   

A csecsemő kelengyéjének elkészítésénél helyezzük előtérbe kényelmét, jólétét, egészségét, a divat vagy a csodálat felkeltésének vágya helyett. Az anya ne töltse idejét azzal, hogy hímzéssel, vagy kézimunkával díszítse a kis ruhákat, hogy szükségtelen munkával terhelje magát saját és gyermekei egészségének rovására! Ne hajoljon varrása fölé, amely komolyan megerőlteti szemeit és idegeit, amikor sok nyugalomra és kellemes mozgásra van szüksége. Fel kell ismernie kötelezettségét, hogy ápolja erejét, hogy elvégezhesse a reá rótt kötelességeket (AH 255-267). {CCh 141.4}   

A gyermek fegyelmezésénél szükséges az önuralom

A gyermek nevelésénél az anyának néha szembe kell szállnia a gyermekek megfontolás nélküli, fegyelmezetlen akaratával. Ilyenkor az anyának nagy bölcsességre van szüksége. Oktalan bánásmód, szigorú kényszer által nagy kárt okozhat gyermekeinek. {CCh 142.1}   

Ha lehetséges, kerülje el ezt a válságos helyzetet, mert súlyos küzdelmet jelent mind az anyának, mind a gyermeknek. Ha azonban át kell mennie e válságon, a gyermeket rá kell vezetni, hogy alárendelje akaratát a szülő bölcsebb akaratának. {CCh 142.2}   

Az anya tökéletesen uralja magát és ne tegyen semmi olyat, amivel felébresztené a gyermekben a dacos ellenállás lelkületét! Ne adjon ki hangos parancsokat! Sokat nyer, ha csendes, szelíd hangon beszél. Oly módon bánjon gyermekével, hogy Jézushoz vonzza őt. Az anya ismerje fel, hogy Jézus a segítője, szeretete és ereje! {CCh 142.3}   

Ha az anya bölcs keresztény, akkor nem kényszeríti gyermekét megadásra, engedelmességre. Komolyan imádkozik, hogy az ellenség ne vívja ki a győzelmet, és imája közben tapasztalja lelki megújulását. Látja, hogy ugyanazon erő, amely őbenne munkálkodik, gyermekében is munkálkodik, aminek következtében szelídebb és engedékenyebb lesz, így a csatát megnyerte. Türelme, kedvessége, bölcs önuralommal mondott szavai elvégezték munkájukat. A vihart béke követi, mint eső után a ragyogó napfény; és az angyalok, akik figyelték a jelenetet, öröméneket zengenek. {CCh 142.4}   

A válság eljön a férj és feleség életében is. Ha nem uralja őket Isten Lelke, ilyenkor ugyanazt az ingerlékeny, meggondolatlan lelkületet tanúsítják, mint a gyermekek. Egyik akaratnak a másik akarattal való összeütközése ugyanazt a hatást váltja ki, mint amikor egyik tűzkővel ütögetjük a másikat (7T 47-48). {CCh 142.5}