Előszó

Ahogy a hetednapi adventista mozgalom növekedett a világ minden táján, egyházunk különböző nyelven beszélő tagjai igényelték a "Bizonyságtételek a gyülekezet számára" című könyvsorozatot, amely akár teljes, akár csak részleges kiadásban is, a gyülekezetek egységesítésére és áldására volt szerte a világon. Nincs mód arra, hogy minden nyelven kiadjuk a kilenc kötetes Bizonyságtételeket és a Prófétaság Lelkének sok más írását. Azonban ebben a kötetben oly tanácsokat adunk közre, amelyeket ezekből a forrásokból gyűjtöttünk össze. Bízunk abban, hogy nagy szolgálatára lesznek és gyakorlati segítséget nyújtanak a közösségnek. {CCh 5.1}   

E kötet anyagának kiválasztása és hatvanhat fejezetben való megfelelő rendszerezése az Ellen G. White Kiadványok Megbízottjainak munkája. Ez a testület -amely a Hetednapi Adventista Egyház világszervezetének központjában, az Egyesült Államokban, Washingtonban van - felelős White testvérnő írásainak kezeléséért és kiadásáért. Nehéz munka volt összegyűjteni, rendezni, értelmezni és kiadni ebben az egy könyvben E.G. White sok könyvéből a tárgyköröket átfogó anyag választékát. A korlátozott terjedelem miatt csak a nagyon fontos kérdésekkel kapcsolatos lényegesebb tanácsokat foglalhattuk bele. Ennek ellenére a különböző tárgyak széles körét öleli fel a könyv. Némely esetben a kivonat csak néhány bekezdésre korlátozódik, elszórt forrásokból. A könyvre való utalás, amelyből az idézet származik, megtalálható minden fejezet végén, rövidített formában. A közölt "Rövidítések jegyzéke" segítségével könnyen megtalálható a megfelelő könyv, amelyre a betűk utalnak. Azt meg sem kísérelhettük, hogy jelöljük az idézett bekezdéseket vagy mondatokat. {CCh 5.2}   

Ne tévesszük össze a Bevezetést, amelyet az Ellen G. White Kiadványok Megbízottjai írtak, White testvérnő saját írásaival, amelyek mindjárt az első fejezetnél kezdődnek! {CCh 5.3}   

Megelégedés és öröm számunkra, hogy ez a könyv most már elérhető mindazok számára, akik olyan régóta várták megjelenését. Őszinte imánk, hogy a drága tanácsok és tanítások, amelyek megtöltik e lapokat, tegyék mélyebbé minden olvasó meggyőződését az adventi üzenet igazságaiban, szélesítsék gyakorlati hívői élettapasztalataikat és növeljék vágyakozásukat a végső győzelemre, amikor Urunk visszatér. {CCh 5.4}   

Az Ellen G. White Kiadványok Megbízottjai {CCh 5}