16 - Isten kapcsolata az emberrel legyen akadálytalan

Az agyidegek, amelyek fenntartják az érintkezést egész szervezetünkkel, az egyedüli eszközök, amelyek által a Menny kapcsolatban állhat az emberrel és befolyásolhatja benső életét. Mindaz, ami megzavarja az idegrendszer elektromos áramának keringését, gyengíti életerejét, aminek eredményeképpen az ember elméjének érzékenysége eltompul (2T 347). {CCh 101.1}   

Minden mértéktelenség megbénítja érzékszerveinket és annyira elgyengíti az agyidegeket, hogy az örökkévaló dolgokat nem értékeljük, hanem egy színvonalra helyezzük a közönséges dolgokkal. Elménk magasabbrendű erői, amelyeknek nemesebb dolgokat kellene szolgálni, az alacsonyrendű szenvedélyek rabszolgái lesznek. Ha fizikai szokásaink nem helyesek, akkor szellemi és erkölcsi erőink elgyengülnek, mert a test és a lélek (a fizikai és az erkölcsi) között szoros kapcsolat áll fenn (3T 5051). {CCh 101.2}   

Sátán ujjong örömében, amikor látja, hogy az emberiség mindig mélyebbre merül a szenvedésbe és nyomorúságba. Tudja, hogy akik rossz szokásokat ápolnak és beteges testtel bírnak, nem szolgálhatják Istent olyan lelkiismeretesen, kitartóan és odaadóan, mint egészséges, erős testtel. A beteg test befolyásolja az agyat. Istent értelmünkkel szolgáljuk. Az agy testünk székhelye, központja. Sátán ujjong örömében, amikor látja romboló munkájának eredményét abban, hogy az emberek olyan szokásoknak hódolnak, amelyek által tönkreteszik magukat és egymást; mert ily módon megrabolják Istent a neki járó szolgálattól. {CCh 101.3}   

Sátán állandóan arra törekszik, hogy az emberiséget teljesen uralja, amit legjobban az étvágyon keresztül ér el, ezért minden módon igyekszik felgerjeszteni az emberek étvágyát (T 18-14). {CCh 101.4}   

Sátán legrombolóbb találmánya

Sátán összehívta angyalait, hogy kitaláljanak egy olyan módszert, amivel a legnagyobb kárt okozhatják az emberiségnek. Egyik javaslat a másik után hangzott el, míg végül maga Sátán gondolt ki egy tervet: a szőlőt, gabonát és más terményeket, amelyeket Isten táplálékul adott, méreggé változtatják, amelyek tönkre teszik az emberek testi, szellemi és erkölcsi erőit, érzékszerveit, és így Sátán teljesen uralja majd őket. Az alkohol hatása alatt az emberek mindenféle bűntényt elkövetnek. Sátán megrontja a világot romlott étvágyuknak kielégítése által, mert ráveszi őket az alkohol fogyasztására, aminek következtében mindig mélyebbre süllyednek (T 12). {CCh 101.5}   

Sátán foglyul ejti a világot az alkohol, a dohány, a kávé és a tea használata által. Az emberek a kábítószerek fogyasztása által megrontják Istentől kapott értelmüket, amelyet tisztán kellene tartaniuk. Értelmük már nem képes a helyes különbségtételre, mert az ellenség uralja. Az ember eladta értelmét oly dolgokért, amelyek őrületbe kergetik őt. Nem tudja, nem érzi, mi a helyes (EV 529). {CCh 101.6}   

Isten bőkezűen megajándékozta javaival az embereket. Ha a Gondviselésnek e javait bölcsen és mértékletesen használnák fel, akkor a szegénységet, a betegséget és a szenvedést majdnem teljesen száműzhetnék a földről. Azonban sajnos azt látjuk, hogy az emberek gonoszsága Isten áldását mindenütt átokká változtatja. {CCh 102.1}   

Isten drága ajándékainak megrontása által azok követik el a legnagyobb bűnt, akik a föld termékeiből részegítő italokat készítenek. A tápláló gabonaneműeket, az egészséges, ízletes gyümölcsféléket olyan italokká változtatják, amelyek tönkreteszik, eltompítják érzékszerveinket és megzavarják agyunkat. E mérgek fogyasztása következtében a családok ezreit fosztják meg kényelmüktől, sőt még életszükségleteiktől is. Megszaporodnak az erőszakosságok, bűntények, betegségek. A halál az áldozatok ezreit dönti az iszákosok sírjába (GW 385-386). {CCh 102.2}   

A részegítő bor

Az a bor, amelyet Krisztus vízből készített a kánai menyegzőn, tiszta, erjedetlen szőlőlé volt. Erről az erjedetlen borról mondja a Szentírás: "Amikor mustot lelnek a fürtben, ezt mondják: ne veszesd el, mert áldás van benne" (Ésa 65:8). {CCh 102.3}   

"A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó" (Péld 20:1). Kinek jaj? kinek oh jaj? kinek versengések? kinek panasz? kinek ok nélkül való sebek? kinek szemeknek veressége? A bornál mulatóknak, akik mennek a jó bor kutatására. Ne nézd a bort, mily veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását; könnyen alá csuszamlik, Végre, mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó, megcsíp" {CCh 102.4}   

(Péld 23:29-32). {CCh 102}   

Emberi kéz még nem festett élethűbb képet a részegítő italok áldozatainak lesüllyedt állapotáról és rabszolgaságáról. Habár a részegítő ital lesüllyeszti, lealacsonyítja az iszákost, azonban tudatára ébredve nyomorúságának, nincs ereje, hogy kiszabaduljon az alkohol tőréből, így "újra keresi azt" (féld 23:35). {CCh 102.5}   

A bor, a sör és az almabor ugyanúgy megrészegít, mint az erősebb italok. Vágyat ébresztenek az erősebb italok után és így megalapozzák a pálinkaivás szokását. A mértékletes ivás egy olyan iskola, amely az embereket ráneveli az iszákosságra, a részegségre. Azonban ezen enyhébb részegítő italok hatása oly észrevétlen, alattomos, hogy mielőtt az áldozat észrevenné a veszélyt, már rálépett az iszákosság országútjára. {CCh 102.6}   

Nincs szükségünk érvekre, hogy bemutassuk a részegítő italnak az iszákos emberre gyakorolt káros hatását. Mindenütt megtaláljuk az emberiségnek ezen elhomályosodott szemű, esztelen hajótöröttjeit, büszkén emlegetett művelt korunk szégyenfoltjait, akik gyalázatot, átkot és veszedelmet jelentenek minden országban (GW 385-386) {CCh 102.7}   

Az alkohol rabszolgává teszi az embert

Ha az ember a szeszes italok fogyasztásának hódol, önként vesz ajkaihoz olyan italt, amely az állat színvonala alá süllyeszti őt, akit Isten a saját képmására teremtett. Az alkohol megbénítja értelmét, eltompítja szellemi képességét, felizgatja állati szenvedélyeit, amelyeket a legaljasabb bűntények követnek (3T 561). {CCh 103.1}   

A részegítő italok hatása alatt az emberek olyan dolgokat cselekszenek, amelyektől egyébként visszariadtak volna, ha nem ízlelték volna meg az őrjítő mérget. Ha e folyékony méreg hatása alatt állnak az emberek, Sátán uralja, irányítja őket és ők együttműködnek vele (TE 24). {CCh 103.2}   

Így működik Sátán, amikor arra csábítja az embereket, hogy eladják lelküket a szeszes italokért. Birtokába veszi az emberek testét, értelmét és lelkét és akkor már nem az emberek cselekszenek, hanem Sátán. Sátán kegyetlensége nyilvánul meg akkor, amikor a részeg férj megüti feleségét, akinek megígérte, hogy szeretni és védeni fogja élete végéig. Az iszákos ember cselekedetei Sátán erőszakosságát nyilvánítják ki. (MH 114). {CCh 103.3}   

A szeszes italok fogyasztói Sátán rabszolgáivá teszik magukat. Sátán megkísérti azokat, akik a vasúton, a gőzhajón teljesítenek szolgálatot, akik felelősek a hajókért, vagy vonatokért, amelyek telve vannak olyan emberekkel, akik bálványozó szórakozásokra készülnek, hogy romlott étvágyuknak hódoljanak, elfeledkezve Istenről és törvényéről. {CCh 103.4}   

Ők nem láthatják előre, hogy mi fog történni velük. Az alkohol hatása alatt téves jelzést adnak és a vasúti kocsik összeütköznek, aminek következménye rémület, súlyos szerencsétlenség és halál. Ez az állapot mindig gyakoribb lesz. {CCh 103.5}   

Az iszákos átörökíti romlott hajlamait utódaira és rajtuk keresztül a következő nemzedékekre (TE 34, 38). {CCh 103.6}   

A dohány lassan ölő méreg

A dohány egy lassan, alattomosan ható, nagyon veszedelmes méreg. Bármilyen formában használják, árt a szervezetnek. Mivel hatása lassú, és alig vehető észre, ezért annál veszedelmesebb. Először izgatja, majd bénítja az idegeket. Elgyengíti és elhomályosítja az agyat. Gyakran erőteljesebben hat az agyra, mint a részegítő italok. Hatása alattomosabb és nehezebben küszöbölhető ki a szervezetből. Használata felkelti az erősebb italok utáni szomjúságot és sok esetben megveti az iszákosság alapját. {CCh 103.7}   

A dohány használata kényelmetlen, kellemetlen, költséges, tisztátalan, beszennyezi használóját és bántó másokra. {CCh 103.8}   

A dohányzás kimondhatatlan kárt okoz a gyermekeknek és ifjaknak. A fiúk nagyon korán kezdenek dohányozni, akkor, amikor testük és lelkük a leginkább érzékeny a dohány hatása iránt, ezért az aláássa fizikai erejüket, eltörpíti testüket, eltompítja értelmüket és megrontja erkölcsüket (MH 327-329). {CCh 103.9}   

A dohányzás utáni vágy nem természetes, hanem örökölt. {CCh 104.1}   

A tea és kávé fogyasztása felkelti a dohányzás utáni vágyat. {CCh 104.2}   

Az ízesítőkkel és fűszerekkel készített ételek gyulladásba hozzák a gyomrot, megrontják a vért és előkészítik az erősebb izgatószerek útját (TE 58-59). {CCh 104.3}   

Az erősen fűszerezett húsételek, a tea, a kávé, amelynek fogyasztására némely anya rászoktatja gyermekeit is, felébreszti bennük az erősebb izgatószerek utáni vágyat, mint amilyen a dohány; a dohányzás pedig növeli a részegítő italok utáni szomjúságot (3T 488-489). {CCh 104.4}   

A dohányfüst árt a nőknek és a gyermekeknek

A nők és a gyermekek szenvednek, ha kénytelenek beszívni a dohányfüsttel megfertőzött levegőt, vagy a dohányzó mérges leheletét. Azok, akik ebben a légkörben élnek, állandóan betegeskednek (5T 440). {CCh 104.5}   

Amikor a csecsemő belélegzi a dohány mérges kipárolgását, amelyet a dohányzó tüdeje és bőrének pórusai kidobnak magukból, a csecsemő szervezete megtelik méreggel. A dohány sok csecsemőre lassú méregként hat és befolyásolja agyát, szívét, máját, tüdejét, úgyhogy fokozatosan elhervad és elsorvad; másokra sokkal közvetlenebb hatást gyakorol. Görcsöket, rohamokat, bénulást és hirtelen halált okoz. A dohány rabszolgájának minden kilégzése megfertőzi körülötte a levegőt (TE 5859). {CCh 104.6}   

Az előző nemzedékek egészségtelen szokásai hatással vannak a mai gyermekekre és ifjúságra. A szülők átörökítik gyermekeikre a szellemi fogyatékosságot, testi gyengeséget, az idegrendszeri zavarokat, a természetellenes vágyakat, és ahogy a gyermekek folytatják ugyanezeket a szokásokat, megörökítik és növelik káros következményeiket (MH 328). {CCh 104.7}   

A kávé és a tea nem táplálja a szervezetet

A tea izgatószer és bizonyos fokú részegséget okoz. A kávé és egyéb népszerű italok hatása hasonló (Coca-Cola, Pepsi-Cola, Dr. Pepper stb). Hatásuk eleinte üdítő, mert izgatják a gyomor idegeit, amelyek bizonyos fokú izgalmat, ingerületet közvetítenek az agyba, amely fokozott tevékenységre készteti a szívet és egy rövid életű, múló erőt közöl az egész szervezettel. Fogyasztója elfelejti fáradtságát és úgy érzi, hogy ereje megnövekedett. Értelme felfrissül, képzelete élénkebbé válik. {CCh 104.8}   

Ezen eredmények folytán némelyek azt gondolják, hogy teájuk és kávéjuk nagyon jót tesz nekik. Ez azonban tévedés. A tea és kávé nem táplálja a szervezetet. Hatása már azelőtt jelentkezik, mielőtt a szervezet megemésztené és felszívná, ezért ami erőnek látszik, az csak idegizgalom. Ha az izgatószer hatása elmúlt, a természetellenes erő csökken, aminek következménye megfelelő mértékű bágyadtság és erőtlenség. {CCh 104.9}   

Ezen idegizgatók további használata fejfájással, álmatlansággal, szívdobogással, emésztési zavarral, reszketéssel és egyéb kellemetlen tünetekkel jár, mert felemészti az életerőt. A kifáradt idegeknek pihenésre és nyugalomra van szükségük az izgalom és túlzott munka helyett (MH 326-327). Némelyek visszaesnek és újra megkezdik a kávé és tea fogyasztását. Az egészség törvénye megszegőinek értelme eltompul és áthágják Isten törvényét (TE 80). {CCh 105.1}   

A kémiai gyógyszerek használata

A mérgező hatású gyógyszerek használata sok betegségnek és még komolyabb bajoknak veti meg alapját. Akik megbetegednek, sokan nem igyekeznek kikutatni a betegség okát. Fő gondjuk az, hogy megszabaduljanak a fájdalomtól és kellemetlenségtől. {CCh 105.2}   

A gyógyszerek használata által sokan életük végéig tartó betegséget szereznek, sőt sokan életüket is elvesztik, amelyet megőrizhettek volna természetes gyógymódok által. Azok a mérgek, amelyeket sok ún. gyógyszer tartalmaz, olyan szokásokat és vágyakat idéznek elő, amelyek megrontják mind a testet, mind a lelket. Sok népszerű gyógyszer, sőt némely orvosok által felírt gyógyszer is hozzájárul az alkohol, ópium és morfium szenvedélyének megalapozásához, amely rettenetes átkot hoz a társadalomra (MH 126-127). {CCh 105.3}   

A gyógyszerek szedése, ahogyan általánosságban gyakorolják, átkot jelent. Szoktassátok le az embereket a gyógyszerek szedéséről! Mindig kevesebbet használjatok belőlük és támaszkodjatok inkább az egészségügyi szabályok betartására! Istentől származó orvosságok: a tiszta levegő, tiszta víz, megfelelő testgyakorlat, tiszta lelkiismeret. Azok, akik tovább fogyasztják a teát, kávét és húst, szükségét érzik a gyógyszerek szedésének, azonban sokan egy gramm gyógyszer nélkül is meggyógyulnának, ha engedelmeskednének az egészség törvényeinek. A kémiai gyógyszerek szedésére csak ritkán van szükség (CH 261). {CCh 105.4}   

Az adventisták legyenek példaképei a világnak

Mi, a népek reformátorának, a világ világosság-hordozóinak, Isten hű árállóinak valljuk magunkat, akik őrzünk minden utat, amelyen át Sátán hozzánk férhet kísértéseivel, hogy megrontsa étvágyunkat. Példánk és befolyásunk ereje támogassa az egészségügyi reform ügyét! Kerüljünk minden olyan szokást, amely eltompítja lelkiismeretünket és kísértésbe hoz bennünket! Ne nyissunk ki egyetlen olyan ajtót sem, amelyen át Sátán beléphet az Isten képmására alkotott ember lelkébe! (5T 360) {CCh 105.5}   

Egyetlen biztonságunk, hogy ne érintsük, ne ízleljük meg és ne vegyük kezünkbe a teát, a kávét, a bort, a dohányt, az ópiumot, a szeszes italokat stb. A mai nemzedék embereinek kétszeresen nagyobb szükségük van rá, mint az előző nemzedékeknek, hogy segítségül hívják az Isten kegyelme által megerősített akarat erejét, hogy ellenállhassanak Sátán kísértéseinek és a megromlott étvágy legkisebb kielégítésének. Azonban a mai nemzedék kevesebb önuralommal bír, mint az előzőek. Azok, akik ezen izgatószerek utáni vágy kielégítésének hódoltak, átvitték romlott kívánságaikat és szenvedélyeiket gyermekeikre, akiknek nagyobb erkölcsi erőre van szükségük, hogy ellenálljanak a sokféle kísértésnek. Egyetlen biztonságuk, hogy szilárdan kövessék a mértékletesség alapelveit és ne merészkedjenek a veszedelmes ösvényre. {CCh 105.6}   

Ha a keresztények felismernék a minden dologban való mértékletesség fontosságát, akkor asztaluknál elkezdett példájukkal segíthetnének azoknak, akik gyenge önuralommal bírnak, akik majdnem teljesen képtelenek ellenállni sóvárgó étvágyuknak. Ha felismerhetnénk, hogy azok a szokások, amelyeket ebben az életben kialakítunk, kihatnak örök érdekeinkre és hogy örökkévaló sorsunk függ szigorúan mértékletes szokásainktól, akkor törekednénk az evésben és ivásban való szigorú mértékletességre. Példánk és személyes erőfeszítéseink által sok embert megmenthetünk a mértéktelenségtől, bűntől és haláltól. Testvérnőink sokat tehetnek a mások üdvösségéért végzett nagy munkában azáltal, hogy asztalukra csak egészséges, tápláló ételeket helyeznek. Drága idejüket azzal tölthetik, hogy fegyelmezik gyermekeik étvágyát és ízlését, és kifejlesztik bennük a minden dologban való mértékletesség szokásait. Önmegtagadásra és a mások iránti jótéteményekre, jócselekedetekre buzdíthatják őket (3T 48889). {CCh 106.1}