Security in Christ Improves Health, May 25

Május 25. - ELCSENDESEDÉS ÉS FELFRISSÜLÉS

A Sound Mind in a Sound Body {ML 149}

Ép testben ép lélek {ML 149}   

The fear of the Lord prolongeth days. Proverbs 10:27 {ML 149.1}

„Az Úrnak félelme meghosszabbítja a napokat.” (Példabeszédek könyve 10,27) {ML 149.1}   

All who are under the training of God need the quiet hour for communion with their own hearts, with nature, and with God.... We must individually hear Him speaking to the heart. When every other voice is hushed, and in quietness we wait before Him, the silence of the soul makes more distinct the voice of God. He bids us, “Be still, and know that I am God.” ... Amidst the hurrying throngs and the strain of life's intense activities, he who is thus refreshed will be surrounded with an atmosphere of light and peace. He will receive a new endowment of both physical and mental strength. {ML 149.2}

Mindazoknak, akik azt szeretnék, hogy Isten nevelje őket, szükségük van a saját szívükkel, a természettel és Istennel való érintkezés csendes nyugalmára. Egyénenként kell meghallanunk Őt, amint a szívünkhöz szól. Amikor minden más hang elnémult, és csendben várunk Isten előtt, a lélek csendje érthetőbbé teszi számunkra Teremtőnk hangját, aki ezt kéri tőlünk: „Csendesedjetek el és ismerjétek el (tudjátok meg), hogy én vagyok az Isten.” (46. zsoltár 11) Aki így felfrissül a sokféle tevékenység, a rohanás és a feszültségek közepette, azt a világosság és békesség légköre veszi körül, fizikai és szellemi ereje megújul. (Counsels on Health, 163. o.) {ML 149.2}   

Let the mind become intelligent and the will be placed on the Lord's side, and there will be a wonderful improvement in the physical health. {ML 149.3}

Kérjünk értelmet, bölcsességet Istentől az Ő dicsőségére, és rendeljük alá akaratunkat az Úrnak, akkor csodálatos javulás áll be egészségi állapotunkban. (Medical Ministry, 1892. november–december) {ML 149.3}   

Sickness of the mind prevails everywhere. Nine tenths of the diseases from which men suffer have their foundation here.... The religion of Christ ... is one of its most effectual remedies, for it is a potent soother of the nerves. {ML 149.4}

Lelki betegségekkel találkozunk mindenütt. A sok szenvedést okozó betegségek kilenctizedének alapját itt kell keresnünk. Krisztus vallása az egyik leghatásosabb gyógyszer, mert kiváló idegnyugtató hatású. (Bizonyságtételek, V. köt., 444. o.) {ML 149.4}   

Heaven is all health; and the more deeply heavenly influences are realized, the more sure will be the recovery.... {ML 149.5}

Minél jobban felismerjük a mennyei befolyásokat, annál biztosabb lesz a gyógyulásunk. {ML 149.5}   

Godliness does not conflict with the laws of health, but is in harmony with them. The fear of the Lord is the foundation of all real prosperity. {ML 149.6}

Az istenfélelem nem ütközik az egészség törvényeivel, hanem összhangban van velük. Az Úrnak félelme minden valódi siker alapja. {ML 149.6}   

We should cooperate with God in the care of our bodies. Love for God is essential for life and health. Faith in God is essential for health. In order to have perfect health, our hearts must be filled with love and hope and joy in the Lord. {ML 149.7}

Együtt kell működnünk Istennel testünk gondozásában: az Isten iránti szeretet, a hit Őbenne elengedhetetlen az élethez és az egészséghez. Ha szeretnénk tökéletesen egészségesek lenni, töltse be szívünket szeretet, remény, és az Úrban való öröm. (Review and Herald, 1901. április 9.) {ML 149.7}