Gratitude, June 15

Június 15. - HÁLA A KEGYELMI AJÁNDÉKOKÉRT

Roads to Happiness That Are Never Closed {ML 170}

A boldogság útja {ML 170}   

I will sing unto the Lord, because he hath dealt bountifully with me. Psalm 13:6 {ML 170.1}

„Énekelek az Úrnak, mert jót tett velem.” (13. zsoltár 6) {ML 170.1}   

Every earthly wish may be gratified, and yet men pass on as did the ungrateful lepers who had been cleansed and healed of their obnoxious disease. These lepers had been restored to health by Christ, and the parts that had been destroyed by the disease were re-created; but only one, on finding himself made whole, returned to give God glory.... {ML 170.2}

Az emberek minden földi kívánságukat kielégíthetik, mégsem elégednek meg, és sokan nem értékelik a sok jót, amit kapnak. Jézus helyreállította a bélpoklosok egészségét, és a betegség által elpusztított testrészeiket újjáteremtette. De a gyógyultak közül csak egy tért vissza, hogy köszönetet mondjon és dicsőítse Istent. {ML 170.2}   

The lesson which is recorded concerning the ten lepers should awaken in every heart a most earnest desire to change the existing order of ingratitude into one of praise and thanksgiving. Let the professed people of God stop murmuring and complaining. Let us remember who is the first great Giver of all our blessings. We are fed and clothed and sustained in life, and should we not educate ourselves and our children to respond with gratitude to our heavenly Father? {ML 170.3}

A tíz bélpoklosról feljegyzett tanítás ébressze fel szívünkben a vágyat, hogy hálátlanságunk dicséretté és hálaadássá változzék. Isten hitvalló népe ne zúgolódjon és ne panaszkodjon tovább! Gondoljunk arra, aki minden áldásunk adományozója. Neveljük magunkat Isten iránti hálára, hiszen Ő táplál, ruház bennünket, és fenntartja az életünket. (Review and Herald, 1894. november 13.) {ML 170.3}   

Have we not reason to talk of God's goodness and to tell of His power? When friends are kind to us we esteem it a privilege to thank them for their kindness. How much more should we count it a joy to return thanks to the Friend who has given us every good and perfect gift. Then let us, in every church, cultivate thanksgiving to God. Let us educate our lips to praise God in the family circle.... Let our gifts and offerings declare our gratitude for the favors we daily receive. In everything we should show forth the joy of the Lord and make known the message of God's saving grace. {ML 170.4}

Nincs-e okunk arra, hogy beszéljünk Isten jóságáról és hatalmáról? Ha barátaink kedvesek hozzánk, magától értetődőnek tartjuk, hogy megköszönjük kedvességüket. Sokkal inkább tartsuk örömnek azt, hogy köszönetet mondhatunk a legjobb Barátunknak, aki minden jó és tökéletes adománnyal elárasztott bennünket. Minden gyülekezetben ápoljuk az Isten iránti hálaadást! Neveljük rá ajkunkat, hogy dicsérje Teremtőnket a családi körben! Adományaink és ajándékaink fejezzék ki hálánkat az elnyert kegyelmi ajándékokért. Mindenben hirdessük Isten örömüzenetét és megmentő kegyelmének evangéliumát! (Review and Herald, 1908. május 7.) {ML 170.4}   

The hearts of those who reveal the attributes of Christ glow with divine love. They are imbued with the spirit of gratitude.... Lift up Jesus. Lift Him up, the man of Calvary, with the voice of song and prayer. Seek earnestly to spread the gospel. Tell the precious story of God's love for man. In this work you will find a satisfaction that will last through the eternal ages. {ML 170.5}

Mindazok szíve Isten szeretetétől ég, akik befogadták Jézus Krisztust, s akiket Ő a saját jellemtulajdonságaival ajándékozott meg. A hála lelkülete hatja át őket. Mutassuk be Jézust az embereknek! Emeljük fel Őt, a Golgota férfiját, ének és ima által! Komolyan törekedjünk arra, hogy hirdessük az evangéliumot! Mondjuk el Isten szeretetének drága történetét! Ebben a munkában olyan megelégedést találunk, amely az örökkévaló korszakokon át is megmarad. (Review and Herald, 1899. július 11.) {ML 170.5}