Teach Them Diligently, January 26

Január 26. - TANÍTSD A GYERMEKEIDET SZORGALMASAN!

Family Worship in My Life {ML 30}

Családi istentisztelet az életemben {ML 30}   

And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart: and thou shalt teach them diligently unto thy children. Deuteronomy 6:6, 7 {ML 30.1}

„Ezek az Igék, melyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a szívedben, és tanítsd meg ezekre a fiaidat!” (Mózes V. könyve 6,5–6) {ML 30.1}   

In his childhood, Joseph had been taught the love and fear of God. Often in his father's tent, under the Syrian stars, he had been told the story of the night vision at Bethel, of the ladder from heaven to earth, and the descending and ascending angels, and of Him who from the throne above revealed Himself to Jacob. He had been told the story of the conflict beside the Jabbok, when, renouncing cherished sins, Jacob stood conqueror, and received the title of a prince with God. {ML 30.2}

Józsefet gyermekkorában Isten szeretetére és igaz istenfélelemre tanították. Édesapja a sátoruk előtt, a csillagos égboltra tekintve gyakran elmondta Józsefnek a bétheli látomás történetét a fel- és leszálló angyalokról, és arról, aki mennyei trónjáról kijelentette magát neki. Jákob beszélt fiának a Jabbok mellett vívott küzdelméről, amikor bűneit feladva győzött, és elnyerte az „Isten fejedelme” nevet. {ML 30.2}   

A shepherd boy, tending his father's flocks, Joseph's pure and simple life had favored the development of both physical and mental power. By communion with God through nature and the study of the great truths handed down as a sacred trust from father to son, he had gained strength of mind and firmness of principle. {ML 30.3}

József az édesapja juhait legeltette. Tiszta és egyszerű élete kedvezően befolyásolta testi-lelki fejlődését. Istenhez fűződő kapcsolatának köszönhetően, a természet és a magasztos igazságok tanulmányozása által – amelyek szent hagyatékként szálltak apáról fiúra – értelmet nyert, és hűségessé vált. {ML 30.3}   

Younger than Joseph or Daniel was Moses when removed from the sheltering care of his childhood's home; yet already the same agencies that shaped their lives had molded his. Only twelve years did he spend with his Hebrew kindred; but during these years was laid the foundation of his greatness; it was laid by the hand of one little known to fame.... {ML 30.4}

Mózes fiatalabb volt Józsefnél vagy Dánielnél, amikor el kellett búcsúznia szüleitől, otthonától, nem részesülhetett tovább oltalmazó gondoskodásukban, mégis ugyanaz formálta az ő életét is, mint József és Dániel életét: szülei bizalma Istenben. Csak tizenkét évet töltött héber szüleivel és rokonságával, de édesanyja megalapozta Mózes későbbi nagyságát: {ML 30.4}   

Through no other woman, save Mary of Nazareth, has the world received greater blessing. Knowing that her child must soon pass beyond her care, ... she sought to implant in his heart love and loyalty to God. And faithfully was the work accomplished. {ML 30.5}

Jokébed igyekezett gyermeke szívébe plántálni az Isten iránti szeretetet és hűséget. Munkáját lelkiismeretesen elvégezte. (Nevelés, 52–61. o.) {ML 30.5}   

In arousing and strengthening a love for Bible study, much depends on the use of the hour of worship. The hours of morning and evening worship should be the sweetest and most helpful in the day. Let it be understood that into these hours no troubled, unkind thoughts are to intrude; that parents and children assemble to meet with Jesus and to invite into the home the presence of holy angels. {ML 30.6}

A Biblia tanulmányozása iránti érdeklődés felkeltését és megerősítését segíti az otthoni istentisztelet idejének helyes felhasználása. Reggeli és esti összejöveteleink a nap legkedvesebb és leghasznosabb óráivá válhatnak. Értsük meg, milyen fontos, hogy az istentisztelet alkalmával ne engedjünk semmilyen bántó vagy barátságtalan gondolatnak. A szülők és gyermekeik azért gyűljenek össze, hogy találkozzanak Jézussal, és meghívják otthonukba a szent angyalokat. (The Signs of the Times, 1906. szeptember 26.) {ML 30.6}