Július 20. - AZ IGAZSÁG MEGSZÉPÍTI AZ ÉLETÜNKET

Barátság

„Aki követi az igazságot és az irgalmasságot, az nyer életet, igazságot és tisztességet.” (Példabeszédek könyve 21,21)

A társas összejöveteleket a leghasznosabbá tehetjük, ha az összegyűltek szívében Isten szeretete ég, s azért találkoznak, hogy kicseréljék gondolataikat Isten Igéjéről, vagy új módszerekről gondolkodjanak az Ő művének előrevitelére, és jót tegyenek embertársaikkal. Ha a Szentlelket szívesen látott vendégnek tekintik összejöveteleiken, ha semmi olyat nem mondanak vagy tesznek, amivel megszomorítanák vagy elűznék, akkor Istent dicsőítik, s a résztvevők felüdülnek és megerősödnek.

Krisztus örül annak, ha a fiatalok gondolatait a megváltás nagyszerű és felemelő igazságai foglalkoztatják. Így a szívükbe költözik, s betölti őket békességgel és örömmel. Krisztus szeretetével a szívükben gyönyörűségüket találják abban, ha arról beszélgethetnek, amit Isten készített az Őt szeretőknek. (Youth’s Instructor, 1897. február 4.)

A fiatal férfiak és nők ne gondolják, hogy játékaik, esti társas összejöveteleik és zenei szórakozásaik, ahogyan általában lezajlanak, elfogadhatók Krisztus szemében.

Újra és újra világosságot nyertem, hogy minden összejövetelünket határozott vallásos befolyás jellemezze. Ha a fiatalok azért találkoznak, hogy olvassák és megértsék a Szentírást, s ha komolyan felteszik a kérdést: „Mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?”, és az igazságot választják, akkor Isten áldása árad rájuk.

Mindenkihez, fiatalhoz és idősekhez egyaránt szólnak az Úr szavai: Engedjétek meg, hogy Isten igazsága munkálkodjon szívetekben és lelketekben! Imádkozzunk így: „Teremtőm, őrizd meg lelkemet, hogy ne szomorítsalak meg Téged!” (Youth’s Instructor, 1906. augusztus 14.)