Április 19. - HASZNÁLD FEL LELKI AJÁNDÉKODAT EGY EMBERTÁRSAD ISTENHEZ VEZETÉSÉRE!

Képességeink fejlesztése

„Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te Uradnak örömébe!” (Máté evangéliuma 25,21)

Isten talentumokat, képességeket adott nekünk, hogy felhasználhassuk az Ő jó akarata szerint. Van, akinek öt talentumot adott, másvalakinek kettőt vagy egyet. Azonban ne gondoljuk, ha egy talentumot kaptunk, hogy el kell rejtenünk Isten elől. Az Úr tudja, hová rejtjük, látja, ha semmit sem teszünk Őérte. Amikor Jézus eljön, megkérdezi szolgáit: „Mit tettél a talentumokkal, amelyeket rád bíztam?” Amikor a hűséges szolgák elmondják neki, hogy megkétszerezték talentumaikat, így szól hozzájuk: „Jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kicsiny dolgokban, sokra bízlak ezután, menj be a te Uradnak örömébe.” Így szól majd ahhoz is, aki helyesen használta fel az Úrtól kapott egy talentumát.

Ha egy talentumod van, ugye tudod, hogy helyesen felhasználva és kamatoztatva száz talentumot hoz Istennek? Használd fel lelki ajándékodat egy embertársad Istenhez vezetésére. Ha felismeri, mit jelent Isten az ő számára, és mivé lehet ő Istenért, az Úr oldalára állíthatod, és amikor másoknak is továbbadja a világosságot, őket is Istenhez vezeti. Így egyetlen talentum helyes felhasználása által sok ember fogadhatja el az igazságot. Jézus nem azoknak mondja majd, hogy „Jól van”, akik a legtöbb talentumot kapták, hanem azoknak, akik a képességeik szerint szolgálták Megváltójukat, őszinte hálával, szeretettel és hűséggel.

Nagy munkát kell elvégeznünk, és felelősek vagyunk a világosság minden sugaráért, amely utunkra árad. Add tovább világosságodat másoknak, így még több világosságot nyersz Istentől, hogy újra továbbadhasd. Nagy áldásnak örülhetnek azok, akik helyesen használják fel a képességeiket. (General Conference Bulletin, 1901. április 23.)