1. fejezet

2. Lásd Róma 11:4-6; Efézus 1:4,5, 11; 2Péter 1:10 megvilágítását.

5. Lásd Jelenések 2:1-5 fejtegetését.

6,7. Lásd 2 Korinthus 4:17,18: Zsidók 12.11 értelmezését.

11,12. Lásd Filippi 2:5-8; 1Timótheus 3:6 magyarázatát.

16. ( Zsidók 12:14 ) A szeretet vonzó kötelékei -Az Úr szent, s elvárja népétől is, hogy szent, tiszta és szeplőtlen legyen, hiszen szentség nélkül senki sem látja meg az Istent. Akik őszintén és lélekben imádják öt, azokat elfogadja. Ha a gyülekezet tagjai félreteszik az önimádatot s befogadják szívükbe Isten és egymás szeretetét, mennyei Atyánk állandóan ki fogja nyilatkoztatni hatalmát általuk. Isten népe az isteni szeretet kötelékével húzódjék közelebb egymáshoz. Akkor a világ majd elismeri Isten csodatévő hatalmát, és hogy ő parancsolat-tartó népének ereje és segítsége. ( 1907, 125. kézirat)

18,19. Lásd Kolossé 2:9 észrevételeit.

19. Lásd János 1:14 meglátásait.

22. (Róma 5:1; Galata 5:6; Efézus 2:8; Zsidók 11:1) A hit teremtése - A Szentlélek ihletésére Péter apostol úgy ecseteli a keresztényeket, mint akik megtisztították lelküket az igazság iránti engedelmességgel. A munkába belevitt hittel és szeretettel pontos arányban lesz a hozzá járuló erőhatalom. Senki sem teremthet hitet. Az értelmen munkálkodó, megvilágosító Szentlélek teremti az Istenbe vetett hitet. Az írások Isten ajándékának mondják a hitet, hatalmasnak az üdvösségre, megvilágosítva azok szívét, akik mint rejtett kincs után kutatnak az igazság után. Az igazságot Isten Lelke vési be a szívbe. Az evangélium örömüzenetét mondja Isten üdvözítő hatalmának, mivel egyedül Isten teheti az igazságot lélekmentő hatalommá. Egyedül ő teheti Krisztus keresztjét diadalmassá. (1899, 56. kézirat)

(János 3:21; Titusz 2:11; 1 János 3:3; lásd 1 János 3:3-6; 4:7,8 megjegyzéseit) Kiszellőztetve a lelket a bűntől - Az Úr úgy tisztíja meg a szívet, amint a szobát kiszellőztetjük. Nem zárjuk be az ajtót, ablakot, teszünk be légtisztítót. Hanem szélesre tárunk ajtót, ablakot s hagyjuk beáradni a menny légkörét. Az Úr mondja: „Aki az igazságot keresi, a világosságra jön." Az ösztönzés és érzés ablakait a menny felé kell kitárnunk. Ki kell űznünk az önzés és földiesség porát. Isten kegyelmének kell átsöpörni az értelem kamráin, a képzeletnek mennyei tárgyakon kell elmélyülnie. Természetünk minden elemének meg kell tisztulnia, Isten Lelkétől életre éledve. (1892, 3. kézirat)