MÉRTÉKLETESSÉG

Nagyobb figyelmet kellene szentelnünk a mértékletességben való megújulásra. Minden megújulást parancsoló kötelesség magában foglalja a bűnbánatot, a hitet, és az engedelmességet, s a lélek új, nemesebb életre való felemelését jelenti. Ezért a harmadik angyal üzenetében minden igaz megújulás helyénvaló. Különösen a mértékletességben való megújulás követeli figyelmünket és támogatásunkat. Tábori összejöveteleinken hívjuk fel a figyelmet erre a kötelességre, s tegyük főkérdéssé azt. Hirdessük az embereknek az igaz mértékletesség elveit, s gyűjtsünk aláírásokat a mértékletesség fogadalmához. Fordítsunk gondoskodó figyelmet a rossz szokások rabszolgáira. Vezessük őket Krisztus keresztjéhez.

Vonjunk be orvosokat tábori összejöveteleink munkájába. Bölcs és megbízható ítélőképességű orvosokat, akik tiszteletben tartják az igeszolgálatot; akik nem a hitetlenség áldozatai. Ők a nép egészségének őrei, ezért tiszteljük őket. Tanítsák az embereket a mértéktelenség veszedelmeire. Határozottabban szálljunk szembe e rosszal. A lelkészek és orvosok hívják fel a figyelmet a mértéktelenséggel járó betegségekre. A Szentírás szerint ítéljék el erőteljesen a bűnt, és magasztalják az igaz tetteket. Akik nem intéznek felhívásokat az emberekhez, hanyagul teljesítik kötelességüket. Elmulasztják végezni az Isten által rájuk bízott feladatot.

Más egyházakban is akadnak keresztények, akik védelmezik a mértékletesség elveit. Lépjünk szoros kapcsolatra velük, adjunk helyet nekik, hogy összevetett vállal dolgozhassunk. Hívjunk fel tekintélyes és jó embereket, hogy segítsenek megmenteni az elveszettet.

Ha úgy folytatnánk a mértékletesség munkáját, mint harminc éve kezdtük, ha tábori összejöveteleinken az emberek elé tárnánk a mértéktelen evésivás káros következményeit, különösen a szeszes italok veszélyét, és ha Krisztus közeli második eljövetelével összefüggésben tárnánk eléjük e kérdéseket, akkor fel tudnánk rázni az embereket Ha lelkesedésünk arányban állna az általunk emlegetett igazságokkal, százakat, sőt ezreket menthetnénk meg a pusztulástól.

Az örökkévalóság deríti ki, mit értünk el ezzel a szolgálattal. Hány kétségektől beteg, világiasságba és nyugtalanságba fáradt lelket vezettünk el a nagy orvoshoz, aki vágyik mindörökre üdvözíteni a hozzá jövőket. Krisztus feltámadt Üdvözítő, s szárnya alatt gyógyulás lakik.

*****

Mit teszünk, ha látjuk, hogy az emberek oda tartanak, ahol a folyékony mérget mérik, mely elpusztítja értelmünket, és veszedelembe sodorja lelküket? Csak akkor lesz igazán eredményes a megkísértettekért és elesettekért végzett munkánk, ha Krisztus kegyelme alakítja újjá jellemüket, s hozza az embereket élő összeköttetésbe a végtelen Istennel. Ez minden igaz mértékletességtevékenység célja. Isten felhív, hogy több mint emberi erővel dolgozzunk. A Jézus Krisztusban élő a hatalommal. Az mutatja meg, hogyan vívjuk a csatát, aki emberi természetet öltve magára hajolt le hozzánk. Krisztus ránk bízta ezt a feladatot, ezért éjjelnappal küzdenünk kell Istennel, könyörögve a láthatatlan hatalomért. Akkor vívjuk ki a győzelmet, ha Jézus Krisztuson keresztül megragadjuk Istent.