1903. szeptember 8

Felülről származó erő

EGW

Ahogyan a vég közeledik, Isten művének növekednie kell erőben, tisztaságban és szentségben. A munkásoknak meg kell telniük Isten és egymás iránti szeretettel. Ápolniuk kell magukban a legszigorúbb feddhetetlenség alapelvét. Amikor megtalálják az igazi alaphangot, akkor Isten kinyilatkoztatja önmagát mint a kegyelem és a szeretet Istene. Angyalok szállnak fel és le a fénylő létrán, hogy együttműködjenek az emberi munkásokkal.

A győzedelmes egyház – a mennyei egyház – tagjai számára lehetőség nyílik arra, hogy közel húzódjanak a küzdő egyház tagjaihoz, hogy segítsék őket a szükségben. Mindig emlékezzünk arra, hogy Isten munkatársai vagyunk. Ebben a mennyei egységben előre fogjuk vinni a művet teljességben, énekléssel és örömmel. Minden lélekben a szent buzgalom tüze fog fellángolni. Embercsoportok egymás után hagyják el az ellenség sötét zászlaját, és eljönnek, hogy az Úr segítségére legyenek, az Úr segítségére a hatalmasok ellen (vö. Bír 5,23).

Isten munkásainak sokkal mélyebb tapasztalatot kell szerezniük. Ha mindent Neki rendelnek alá, akkor Ő hatalmasan fog munkálkodni értük. Olyan erődökön tűzik majd ki az igazság zászlaját, melyeket addig Sátán uralt, és győzelmi kiáltással foglalják el azokat. Bár csatában szerzett sebeket viselnek, azt a vigasztaló üzenetet kapják, hogy az Úr félelmetes dolgokra tanítja őket igazságban (vö. Zsolt 65,6). Vezeti őket győztesen, hogy győzzenek (vö. Jel 6,2).

Amikor Isten szolgái odaszentelt lelkesedéssel együttműködnek az isteni eszközökkel, akkor a dolgok állása megváltozik a világban, és a föld hamarosan örömmel üdvözölheti Királyát. Akkor “az értelmesek fénylenek, mint az égnek fényessége; és a kik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.” (Dán 12,3)

E. G. White