Jézus élete
Advent Kiadó, 1989.

"Velünk az Isten"
A választott nép
"Az időnek teljessége"
"Születik néktek ma a megtartó"
A bemutatás
"Láttuk az ő csillagát"
Jézus gyermeksége
A húsvéti látogatás
Küzdelmes napok
Kiáltó szó a pusztában
A keresztség
A megkísértés
A győzelem
"Megtaláltuk a Messiást"
A mennyegzői ünnepségen
Az Ő templomában
Nikodémus
"Annak növekednie kell"
Jákob kútjánál
"Ha csodákat és jeleket nem láttok"
Beteshda és a Magas Tanács
János bebörtönzése és halála
"Elközelített az Istennek országa"
"Avagy nem a József fia-é ez?"
Elhívás a tengernél
Kapernaumban
"Megtisztíthatsz engem"
Levi-Máté
A szombat
"Választa tizenkettőt"
A Hegyibeszéd
A százados
Kik az én testvéreim?
A hívás
"Hallgass, némulj el!"
A hit érintése
Az első evangélisták
"Jertek, pihenjetek meg egy kevéssé!"
"Adjatok nékik ti enni!"
Egy éj a tavon
A galileai válság
Hagyomány
A válaszfalak leomlanak
Az igaz jel
A kereszt árnyékában
Jézus megdicsőülése
Szolgálat
Ki a nagyobb?
A sátoros ünnepen
Cselvetések között
"Az élet világossága"
A Jó pásztor
Az utolsó út Galileából
Az irgalmas samaritánus
Szemmel nem látható
Jézus megáldja a gyermekeket
"Egy fogyatkozásod van"
"Lázár, jöjj ki!"
Papi ármányok
Az új ország törvénye
Zákeus
A vacsora Simon házában
"Jő a te királyod"
A pusztulásra itélt nép
A templom ismételt megtisztítása
Küzdelem
Jaj a farizeusoknak
A külső udvarban
Az olajfák hegyén
"Legkisebb atyámfiai"
A szolgák szolgája
"Az én emlékezetemre"
"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek!"
Gecsemáné
Jézus, Annás és Kajafás előtt
Júdás
Pilátus palotájának az udvarán
Golgota
"Elvégeztetett"
József sírboltjában
"Feltámadott az Úr"
"Mit sírsz?"
Útban Emmaus felé a feltámadottal
"Békesség néktek!"
Ismét a tengernél
Mennyetek el és tanítsatok minden népeket!
"Az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz"