Az én életem ma
Unknown, 1952.

Január
Január 1. - AZ IGAZSÁG ÚTJÁN
Január 2. - ODASZENTELEM MINDENEMET
Január 3. - ÁTADOM A SZÍVEMET
Január 4. - KÉRD HITTEL!
Január 5. - MINDEN LEHETSÉGES
Január 6. - LEGYEN HITED ISTENBEN!
Január 7. - ISTENNEL, HIT ÁLTAL
Január 8. - SEMMIT SEM KÉTELKEDVE
Január 9. - A HIT ÉRINTÉSE
Január 10. - ISTEN GONDOSKODIK MINDARRÓL, AMIRE SZÜKSÉGEM VAN
Január 11. - IMÁDKOZZ REGGELENTE!
Január 12. - AZ IMA MINDIG IDŐSZERŰ
Január 13. - IMÁDKOZZ SZÜNTELENÜL!
Január 14. - ERŐ AZ IMÁBAN
Január 15. - TALÁLD MEG ISTENT IMA ÁLTAL!
Január 16. - AZ IMAÉLET PÉLDÁI
Január 17. - AZ ANYA IMÁJA
Január 18. - TANULMÁNYOZZUK AZ ÍRÁSOKAT!
Január 19. - A BIBLIÁHOZ NINCSEN HASONLÓ
Január 20. - A BIBLIA ÚJ ÉLETET TEREMT
Január 21. - TANÁCSADÓM ÉS VEZETŐM
Január 22. - TÁPLÁLÉK A LELKEMNEK
Január 23. - AZ ÉN VILÁGOSSÁGOM
Január 24. - KINCS A SZÍVEMBEN
Január 25. - REGGELI ÉS ESTI ISTENTISZTELET
Január 26. - TANÍTSD A GYERMEKEIDET SZORGALMASAN!
Január 27. - HAJOLJUNK MEG ISTEN ELŐTT!
Január 28. - VALLJÁTOK MEG BŰNEITEKET EGYMÁSNAK!
Január 29. - ISTENT IMÁDD, ÉS LÉGY BÉKESSÉGBEN!
Január 30. - TIMÓTHEUS ÉLETE – AZ OTTHONI VALLÁSOS NEVELÉS GYÜMÖLCSE
Január 31. - ÁBRAHÁM OLTÁRT ÉPÍTETT, BÁRHOVA MENT
Február
Február 1. - SZENTLÉLEKKEL TELJES ÉLET
Február 2. - MINDANNYIAN KAPUNK AJÁNDÉKOT
Február 3. - A SZENTEK TÖKÉLETESÍTÉSE CÉLJÁBÓL
Február 4. - A HÍVŐK EGYSÉGE
Február 5. - ISTEN PRÓFÉTÁI
Február 6. - A PRÓFÉTASÁG LELKI AJÁNDÉKA
Február 7. - HIGGYÜNK A BIBLIAI PRÓFÉCIÁKNAK!
Február 8. - HOGY MEGGYŐZZÖN BŰNEIMRŐL
Február 9. - HOGY MEGVILÁGOSÍTSA ÉRTELMEMET
Február 10. - HOGY MINDENT ESZEMBE JUTTASSON
Február 11. - HOGY ÁTFORMÁLJA JELLEMEMET
Február 12. - HOGY FELRUHÁZZON ERŐVEL
Február 13. - ZÁSZLÓT EMEL AZ ELLENSÉG ELLEN
Február 14. - HOGY MEGDICSŐÍTSE BENNÜNK KRISZTUST
Február 15. - SZERETET
Február 16. - ÖRÖM ÉS BÉKE
Február 17. - HOSSZÚTŰRÉS
Február 18. - SZELÍDSÉG
Február 19. - JÓSÁG
Február 20. - HIT
Február 21. - SZELÍDSÉG
Február 22. - AZ ERŐ ÍGÉRETE
Február 23. - ELŐKÉSZÜLET AZ ERŐ BEFOGADÁSÁRA
Február 24. - ERŐRE VÁRVA
Február 25. - AZ ERŐ ELNYERÉSE
Február 26. - BIZONYSÁGTEVÉS, HATALOMMAL
Február 27. - SZÜKSÉGEM VAN ISTEN EREJÉRE
Február 28. - AZ EGÉSZ FÖLD FÉNYLIK MAJD ISTEN DICSŐSÉGÉTŐL
Március
Isten hősei
Március 2. - PÁL
Március 3. - JÓZSEF
Március 4. - ISTVÁN, AZ ELSŐ VÉRTANÚ
Március 5. - A HÁROM HŰSÉGES HÉBER IFJÚ
Március 6. - A FIATALOK
Március 7. - A LEGÚJABB KORI HŐSÖK
Március 8. - NE SZERESSÉTEK A VILÁGOT!
Március 9. - A TISZTASÁG MEGŐRZÉSE
Március 10. - VÁLASZD AZ IGAZSÁG ÚTJÁT!
Március 11. - JÉZUS KRISZTUS RAGASZKODÁSA ALAPELVEIHEZ
Március 12. - DÁNIEL HŰSÉGE
Március 13. - JÓZSEF, AZ ELVEK EMBERE
Március 14. - NE ADJUK FEL AZ ELVEINKET!
Március 15. - SZABADULÁS A SZENVEDÉLYEKTŐL ÉS INDULATOKTÓL
Március 16. - ISTEN KÍVÁNALMAI SZERINT ÉLNI
Március 17. - ÚGY SZERETNI, MINT KRISZTUS
Március 18. - INDULATAINK MEGFÉKEZÉSE
Március 19. - ÖNURALOM AZ ÉTKEZÉSBEN – NE HAGYJUK, HOGY AZ ÉTVÁGYUNK URALKODJÉK RAJTUNK!
Március 20. - „HA VAN VALAMI ERÉNY ÉS HA VAN VALAMI DICSÉRET, EZEKRŐL GONDOLKODJATOK!”*
Március 21. - KERESZTÉNY OTTHON
Március 22. - ŐRIZD SZÍVED AJTAJÁT!
Március 23. - KERÜLJÜK AZ ÉRTELMETLEN ÉS ÁRTALMAS SZÓRAKOZÁSOKAT!
Március 24. - KERESSÜK AZ URAT, HOGY ÉLJÜNK!
Március 25. - FIGYELMEMET A MENNYRE IRÁNYÍTOM
Március 26. - SZERETEM A JÓ KÖNYVEKET
Március 27. - ÉNEKLEK AZ ÚRNAK EGÉSZ ÉLETEMBEN*
Március 28. - ZSOLTÁRT ZENGEK ISTENEMNEK, AMÍG CSAK VAGYOK!*
Március 29. - HOGYAN TISZTULHAT MEG A SZÍVÜNK?
Március 30. - A SZENVEDÉSEK CÉLJA
Március 31. - ISTEN ERŐT AD A NEHÉZSÉGEK ELVISELÉSÉHEZ
Április
Április 1. - A GYŐZELEMHEZ VEZETŐ ÚT
Április 2. - MINDNYÁJAN MEGHÍVÁST KAPUNK KRISZTUSTÓL
Április 3. - MÉRTÉKLETESSÉG ÉS TÜRELEM
Április 4. - KEGYESSÉG ÉS TESTVÉRI KEDVESSÉG, SZERETET
Április 5. - AZ ISTENI ERŐ ARRA VÁR, HOGY BIRTOKBA VEGYÜK
Április 6. - ISTEN KEGYELMÉNEK RENDKÍVÜLI GAZDAGSÁGA
Április 7. - NÖVEKEDJÉK AZ ISTEN IRÁNTI BIZALMUNK, HITÜNK ÉS SZERETETÜNK!
Április 8. - OTTHON KEZDŐDIK
Április 9. - HOGYAN NÖVEKEDHETÜNK A KEGYELEMBEN?
Április 10. - A MENNYBE VEZETŐ ÚT
Április 11. - MIKOR VAGYUNK BIZTONSÁGBAN?
Április 12. - A BÖLCSESSÉG KEZDETE
Április 13. - A BÖLCSESSÉG ÉLETET AD
Április 14. - HOGYAN JUTHATUNK IGAZ ISMERETEKHEZ?
Április 15. - HOGYAN ŐRIZHETJÜK MEG A JÓZAN ÍTÉLŐKÉPESSÉGET?
Április 16. - BÖLCSESSÉG A MUNKAVÉGZÉSBEN
Április 17. - BÖLCSESSÉG A BESZÉDBEN
Április 18. - TANULJUNK A TERMÉSZET KÖNYVÉBŐL!
Április 19. - HASZNÁLD FEL LELKI AJÁNDÉKODAT EGY EMBERTÁRSAD ISTENHEZ VEZETÉSÉRE!
Április 20. - A BESZÉD TALENTUMA
Április 21. - AZ IDŐ TALENTUMA
Április 22. - A PÉNZ ÉRTÉKE
Április 23. - AZ ERŐ TALENTUMA
Április 24. - ISTEN ERŐT AD A JÓ CSELEKEDETEKRE
Április 25. - A SZERETET ÉRTÉKES TALENTUMA
Április 26. - LÉGY BÁTOR ÉS ERŐS!
Április 27. - LÉGY PÉLDA HÍVŐ TÁRSAID SZÁMÁRA!
Április 28. - MIT TEHETÜNK MÁSOK MEGMENTÉSE ÉRDEKÉBEN?
Április 29. - A SZELÍD, CSENDES LELKÜLET BEFOLYÁSA
Április 30. - A KERESZTÉNY CSALÁD BEFOLYÁSA
Május
Május 1. - MIÉRT FONTOS AZ EGÉSZSÉG?
Május 2. - AZ ISTEN KÉPÉRE TEREMTETT EMBER
Május 3. - A CSODÁLATOS EMBERI TEST
Május 4. - HELYES TESTTARTÁS
Május 5. - TISZTASÁG
Május 6. - MOZGÁS
Május 7. - SZORGALOM
Május 8. - ERŐ ÉS SZELLEMI FRISSESSÉG
Május 9. - PIHENÉS
Május 10. - ŐRIZD MEG TESTED TEMPLOMÁT!
Május 11. - LÉGY EGÉSZSÉGES!
Május 12. - A SZABADBAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG ERŐSSÉ TESZ
Május 13. - A LEVEGŐ, AMELYET BELÉLEGZÜNK
Május 14. - NAPFÉNY
Május 15. - AZ ÉLTETŐ VÍZ
Május 16. - ÖRVENDJÜNK ISTEN TEREMTETT MŰVEINEK!
Május 17. - HELYES SZOKÁSOK KIALAKÍTÁSA
Május 18. - MÉRTÉKLETESSÉG A MUNKÁBAN
Május 19. - NE VÁLTOZTASD A NAPPALT ÉJSZAKÁVÁ!
Május 20. - MÉRTÉKLETESSÉG A TANULÁSBAN
Május 21. - MEGFELELŐ RUHÁZAT
Május 22. - RENDSZERES ÉTKEZÉS
Május 23. - DÁNIEL, A MÉRTÉKLETESSÉG PÉLDAKÉPE
Május 24. - TEST ÉS LELEK HARMONIKUS, EGÉSZSÉGES MŰKÖDÉSE
Május 25. - ELCSENDESEDÉS ÉS FELFRISSÜLÉS
Május 26. - JÓ CSELEKEDET ÉS BÉKESSÉG
Május 27. - A VIDÁM SZÍV JÓ ORVOSSÁG
Május 28. - KEDVES TETTEK ÉS SZAVAK AZ EGÉSZSÉGÉRT
Május 29. - EGÉSZSÉG ÉS BOLDOGSÁG
Május 30. - A MEGBOCSÁTÁS GYÓGYULÁST HOZ
Május 31. - EGY RECEPT MINDEN BETEGSÉG MEGGYÓGYÍTÁSÁRA
Június
Június 1. - EMLÉKEZZ TEREMTŐDRE!
Június 2. - KRISZTUS A BOLDOGSÁG FORRÁSA
Június 3. - KRISZTUSHOZ KÖZEL IGAZI ÖRÖMBEN VAN RÉSZÜNK
Június 4. - BÖLCSESSÉG, ÉRTELEM, BOLDOGSÁG
Június 5. - A BIBLIA MEGMUTATJA A BOLDOGSÁG ÚTJÁT
Június 6. - A VILÁG LEGBOLDOGABB NÉPE
Június 7. - ENGEDELMESSÉG
Június 8. - ISTEN AKARATÁNAK CSELEKVÉSE ÖRÖMET AD
Június 9. - AZ ENGEDELMESSÉG JUTALMA
Június 10. - AZ ARANYSZABÁLY
Június 11. - ÖRÖM A JÓ CSELEKEDETEKBEN
Június 12. - KITARTÁS A JÓ CSELEKEDETEKBEN
Június 13. - ÖRÖM A KÖTELESSÉGTELJESÍTÉSBEN
Június 14. - MI TEHET BOLDOGGÁ BENNÜNKET?
Június 15. - HÁLA A KEGYELMI AJÁNDÉKOKÉRT
Június 16. - HŰSÉG AZ ÉLET MINDEN TERÜLETÉN
Június 17. - HÁLAADÁS ÉS DICSÉRET
Június 18. - SZERETETTELJES FIGYELMESSÉG
Június 19. - ÉNEKELJ, ÉS A VILÁG VELED ÉNEKEL
Június 20. - A TERMÉSZET SZÉPSÉGEI
Június 21. - BÉKESSÉG KRISZTUSBAN
Június 22. - A VIDÁM ELME: ORVOSSÁG
Június 23. - KEDVESSÉG: A KERESZTÉNYEK ISMERTETŐJELE
Június 24. - A SZERETET BEGYÓGYÍTJA A SEBEKET
Június 25. - NE SZÓLJ OLYAT, AMI MEGSEBEZ!
Június 26. - TÖKÉLETES BÉKESSÉG
Június 27. - BIZALOM ISTENBEN
Június 28. - JÉZUS MINDIG MELLETTÜNK VAN
Június 29. - BÍZZUNK ISTEN SZERETETÉBEN!
Június 30. - A VIGASZTALÁS FORRÁSAI
Július
Július 1. - HOGYAN KERESTE MEG JÉZUS AZ EMBEREKET?
Július 2. - ÚGY SZERESD AZ EMBEREKET, AHOGYAN KRISZTUS SZERETTE ŐKET!
Július 3 - SZERESD FELEBARÁTODAT ÉS ELLENSÉGEDET
Július 4 - LÉGY RÉSZVÉTTELJES MINDEN EMBER IRÁNT
Július 5. - MILY KELLEMESEK A HELYÉN MONDOTT SZAVAK
Július 6. - VALÓDI ÉZÉKENYSÉG
Július 7. - MIÉRT FONTOS A KERESZTÉNYI UDVARIASSÁG?
Július 8. - AZ UDVARIASSÁG KEGYELMI AJÁNDÉKA
Július 9. - A VENDÉGSZERETET
Július 10. - VIDÁMSÁG
Július 11. - KEDVES BESZÉD
Július 12. - A GYERMEKEK SZERETIK ÉDESANYJUK TÁRSASÁGÁT
Július 13. - AZ APAI SZERETET ÉS KEDVESSÉG
Július 14. - TÖLTSÜNK TÖBB IDŐT A GYERMEKEINKKEL!
Július 15. - SZERETET ÁLTAL TARTSUK ÖSSZE A CSALÁDOT!
Július 16. - OTTHONUNK ÁLDÁS LEHET MÁSOK SZÁMÁRA IS
Július 17. - OTTHONUNK LEGYEN A FIATALOK MENEDÉKE!
Július 18. - LÁTOGATÓK A CSALÁDI ÁHÍTATON
Július 19. - HA BARÁTOKAT SZERETNÉNK, LEGYÜNK BARÁTSÁGOSAK!
Július 20. - AZ IGAZSÁG MEGSZÉPÍTI AZ ÉLETÜNKET
Július 21. - TÖLTS EGY NAPOT VIDÉKEN!
Július 22. - AZ ERŐ FORRÁSA
Július 23. - JÉZUS ÉS BARÁTAI BETHÁNIÁBAN
Július 24. - PÁL ÉS TIMÓTHEUS BARÁTSÁGA
Július 25. - JONATHÁN ÉS DÁVID
Július 26. - A BOLDOGSÁG FORRÁSA
Július 27. - HOGYAN KERÜLHETJÜK EL A CSAPDÁKAT?
Július 28. - ÖRÖMFORRÁSOK
Július 29. - AMI IGAZÁN MEGERŐSÍT
Július 30. - AHOVÁ NEM HÍVHATJUK MEG JÉZUST
Július 31. - AKIK SZERETIK ISTENT
Augusztus
Augusztus 1. - ISTEN MINDEN SEGÍTSÉGET MEGAD A FELADATAINK ELVÉGZÉSÉHEZ
Augusztus 2. - ISTEN HELYET KÉSZÍTETT SZÁMUNKRA
Augusztus 3. - AMIT ÉRDEMES MEGTENNI
Augusztus 4. - ISTEN A MI SEGÍTŐNK
Augusztus 5. - CSALÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS
Augusztus 6. - ISTEN TANÚI
Augusztus 7. - MINÉL TÖBBET ADUNK, ANNÁL TÖBBET KAPUNK
Augusztus 8. - ISTEN SIKERESSÉ TESZI A MUNKÁDAT!
Augusztus 9. - SEGÍTSÜNK AZOKNAK, AKIK MÉG NEM HALLOTTAK KRISZTUS SZERETETÉRŐL!
Augusztus 10. - A SZENVEDÉSEK ENYHÍTÉSE
Augusztus 11. - AZ ÉLET VIZE
Augusztus 12. - MIRE TANÍTSUK A GYERMEKEINKET?
Augusztus 13. - ISTEN MUNKATÁRSAI
Augusztus 14. - VELÜNK VAN A VIGASZTALÓ
Augusztus 15. - HOGYAN SEGÍTHETÜNK A BETEGEKNEK?
Augusztus 16. - KI AZ ÉN FELEBARÁTOM?
Augusztus 17. - ÖRÖMTELJES MUNKA
Augusztus 18. - AZ ÉLETRE KELTŐ ISTENI KEGYELEM
Augusztus 19. - KEDVESSÉG ÉS GYENGÉDSÉG
Augusztus 20. - HASZNÁLJUK FEL BÖLCSEN A MENNY AJÁNDÉKAIT!
Augusztus 21. - KI A MI FELEBARÁTUNK?
Augusztus 22. - FELFAKADNAK A BŰNBÁNAT ÉS A HIT FORRÁSAI
Augusztus 23. - LÁTOGASSUK MEG AZ ÖZVEGYEKET ÉS ÁRVÁKAT!
Augusztus 24. - SEGÍTSÜNK AZOKON, AKIK NEM TUDNAK SEGÍTENI MAGUKON!
Augusztus 25. - KRISZTUS KÖZEL VAN HOZZÁNK – A SZENVEDŐK SZEMÉLYÉBEN
Augusztus 26. - SEGÍTSÜK AZ ELNYOMOTTAKAT!
Augusztus 27. - NAGY SZÜKSÉG VAN A SEGÍTSÉGEDRE!
Augusztus 28. - A SZEGÉNYEK VIGASZA
Augusztus 29. - AZ IGAZI KERESZTÉNY A SZEGÉNY EMBEREK BARÁTJA
Augusztus 30. - A SZOLGÁLAT JUTALMA
Augusztus 31. - HA EGYSZERŰ HITTEL KÖVETJÜK KRISZTUST, NEM CSALÓDUNK
Szeptember
Szeptember 1. - GYÜMÖLCSÖZŐ ÉLET
Szeptember 2. - AMIKOR KRISZTUS KÉPMÁSA VISSZATÜKRÖZŐDIK KÖVETŐIBEN
Szeptember 3. - JÉZUS KIPÓTOLJA HIÁNYOSSÁGAINKAT
Szeptember 4. - A MEGTÉRÉS ÉS MEGSZENTELŐDÉS GYÜMÖLCSEI
Szeptember 5. - KRISZTUS ODASZENTELTE MAGÁT ÉRTEM
Szeptember 6. - AZ ALÁZATOSSÁG KEGYELMI AJÁNDÉKA
Szeptember 7. - DÁNIEL MÉRTÉKLETES ÉLETE
Szeptember 8. - ÉNOK SZENT ÉLETE
Szeptember 9. - A HÁROM HÉBER IFJÚ FEDDHETETLENSÉGE
Szeptember 10. - JÁNOS SZERETETE ÉS HŰSÉGE
Szeptember 11. - JÁNOS ÉS JÚDÁS
Szeptember 12. - ISTEN MEGSZENTELI A SZOMBAT MEGTARTÓIT
Szeptember 13. - ISTEN ELFOGAD BENNÜNKET AZ Ő SZERETETT FIÁBAN
Szeptember 14. - HOGYAN BÁNUNK EMBERTÁRSAINKKAL?
Szeptember 15. - AZ IGAZSÁG FELEMEL
Szeptember 16. - AZ IGAZSÁG MEGTISZTÍT
Szeptember 17. - AZ IGAZSÁG MEGVILÁGOSÍT
Szeptember 18. - AZ IGAZSÁG ÁTFORMÁL
Szeptember 19. - AZ IGAZSÁG GYŐZNI FOG
Szeptember 20. - AZ EGYETLEN KINCS, AMELYET MAGUNKKAL VIHETÜNK
Szeptember 21. - ISTEN MŰHELYE
Szeptember 22. - NE TEDD MEG AZ ELSŐ LÉPÉST A ROSSZ IRÁNYBA!
Szeptember 23. - KINCS, AMELYET SZÉTOSZTHATUNK AZ EMBEREK KÖZÖTT
Szeptember 24. - HA SZERETNÉNK KRISZTUS MUNKATÁRSAI LENNI…
Szeptember 25. - AZ IGAZSÁG RUHÁJA
Szeptember 26. - ISTEN ÉNEKE
Szeptember 27. - ISTEN ÍGÉRETEI
Szeptember 28. - LAKOZZÉK KRISZTUS A SZÍVÜNKBEN!
Szeptember 29. - ISTEN GYERMEKEINEK KÖZÖSSÉGE
Szeptember 30. - NAPONTA HELYESBÍTVE HIBÁINKAT ÉS TÉVEDÉSEINKET
Október
Október 1. - A NEVELÉS LEGJOBB MÓDJA
Október 2. - KÖNNYÍTSÜK MEG AZ IDŐSEK ÚTJÁT!
Október 3. - ISTEN TÍZ PARANCSA MINDEN JÓ TÖRVÉNY ALAPJA
Október 4. - A TISZTELET: KEGYELMI AJÁNDÉK
Október 5. - ISTEN NEVÉNEK TISZTELETE
Október 6. - ISTEN IGÉJÉNEK TISZTELETE
Október 7. - TISZTELET AZ OTTHONUNKBAN
Október 8. - ISTEN KÉPVISELŐI
Október 9. - TISZTELET ISTEN HÁZA IRÁNT
Október 10. - A TEREMTÉS EMLÉKÜNNEPE: A SZOMBAT
Október 11. - ISTEN DICSŐSÉGE: A JELLEME
Október 12. - ISTEN A MI ATYÁNK
Október 13. - ISTEN VELEM VAN
Október 14. - ISTEN FIGYEL RÁM
Október 15. - ISTEN GONDOSKODIK RÓLAM
Október 16. - …HOGY MEGISMERJÜK KRISZTUS MINDEN ISMERETET FELÜLHALADÓ SZERETETÉT
Október 17. - ISTEN A TERMÉSZETBEN
Október 18. - TELJES ÉLET KRISZTUSBAN
Október 19. - JÉZUS A MI TÖKÉLETES PÉLDAKÉPÜNK
Október 20. - ŐRIZŐNK ÉS GYÓGYÍTÓNK, JÉZUS KRISZTUS
Október 21. - JÉZUS IFJÚKORA
Október 22. - JÉZUS KRISZTUS ENGEDELMESSÉGE
Október 23. - MIÉRT JÖTT JÉZUS A FÖLDRE?
Október 24. - A VÉGTELEN FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGE
Október 25. - JÓRA KÉSZTETNEK BENNÜNKET
Október 26. - HŰSÉGES ŐRSZEMEK
Október 27. - A SZERETET KÖVETEI
Október 28. - ÖNZETLEN SEGÍTŐK
Október 29. - PÉTERT ANGYAL SZABADÍTJA MEG
Október 30. - ISTEN KÜLDÖTTEI
Október 31. - ISTEN SZOLGÁIT ANGYALOK ÓVJÁK
November
November 1. - KEGYELEM ÉS ERŐ ISTENTŐL
November 2. - ŐSZINTE SZÍVVEL, HITTEL ÉS BÁTORSÁGGAL
November 3. - ISTEN MINDENKINEK FELAJÁNLJA SEGÍTSÉGÉT
November 4. - AZ EGYEDÜLI ORVOSSÁG
November 5. - A HIT PAJZSA
November 6. - AZ ÜDVÖSSÉG SISAKJA
November 7. - A LÉLEK KARDJA
November 8. - KRISZTUS A MI MENEDÉKÜNK
November 9. - A TE SEGÍTŐD ÉS MEGVÁLTÓD
November 10. - AZ AKARAT A DÖNTÉS HATALMA
November 11. - A JELLEM VALÓDI PRÓBÁJA
November 12. - ISTENBEN BÍZVA ERŐT NYERÜNK
November 13. - JÁRJUNK A VILÁGOSSÁGBAN!
November 14. - ŐRIZZÜK MEG LELKIISMERETÜNK ÉRZÉKENYSÉGÉT!
November 15. - HOGYAN ÁLLHATUNK ELLEN A KÍSÉRTÉSEKNEK?
November 16. - KRISZTUS NEM VALLOTT KUDARCOT
November 17. - KRISZTUS KÖVETŐINEK GYŐZELME
November 18. - PÁL GYŐZELME
November 19. - GONDOLJUNK AZ ELNYERT ÁLDÁSOKRA!
November 20. - JÓB FELTÉTLEN BIZALMA
November 21. - ISTEN KÜLDÖTTE NEM VOLT GYÁVA
November 22. - MILYENNEK LÁT BENNÜNKET JÉZUS?
November 23. - MEGVÁLTÓNK MEGVET MINDEN CSALÁST
November 24. - KIVEL TUDNAK EGYÜTTMŰKÖDNI A MENNYEI LÉNYEK?
November 25. - ISTEN GYÓGYSZERE
November 26. - A LEGGAZDAGABB ÉS LEGBOLDOGABB EMBER
November 27. - KRISZTUSI SZAVAKRA ÉS TETTEKRE VAN SZÜKSÉGÜNK
November 28. - ISTEN MINDENÜTT VELÜNK VAN
November 29. - ISTEN EGYETLEN ÍGÉRETE SEM VOLT HIÁBAVALÓ
November 30. - ISTEN ÍGÉRETEI: VIGASZ, REMÉNY ÉS ÖRÖM
December
December 1. - JÉZUS KRISZTUS KÖNYVE
December 2. - A SZELÍDEK ÉS ALÁZATOSAK AJÁNDÉKA
December 3. - ISTENNEL JÁRVA
December 4. - …HOGY MINDEN EMBER TUDOMÁST SZEREZZEN ISTEN ORSZÁGÁRÓL
December 5. - ISTEN BETELJESÍTI ÍGÉRETEIT
December 6. - ISTEN NÉPÉNEK SZABADULÁSA
December 7. - TALÁLKOZÁS JÉZUS KRISZTUSSAL
December 8. - JÉZUS KRISZTUS MEGKORONÁZÁSA
December 9. - A BÁRÁNY DICSÉRETE
December 10 - ELNYERIK AZ IGAZSÁG FEHÉR RUHÁJÁT
December 11. - GYŐZELEM A HALÁL FELETT
December 12. - BOLDOGSÁG, SZERETET ÉS SZÉPSÉG
December 13. - AZ ÖRÖKÖSÖK
December 14. - A SZÜLŐK KIMONDHATATLAN ÖRÖME
December 15. - TALÁLKOZÁSOK
December 16. - A MEGVÁLTOTTAK ÖRÖKSÉGE
December 17. - AZ ÉLET FÁJA
December 18. - A MENNYEI VACSORA
December 19. - MENNYEI OTTHONUNK
December 20. - A MEGVÁLTOTTAK ÖRÖME
December 21. - A MENNY ÉNEKE: A HÁLAADÁS
December 22. - ISTEN BÖLCSESSÉGE
December 23. - ISTEN TANÍTVÁNYAI
December 24. - ÖSSZHANG ÉS HARMÓNIA
December 25. - „NE FÉLJETEK!”
December 26. - ISTEN SZENT NYUGALOMNAPJA
December 27. - TALÁLKOZÁS ISTENNEL
December 28. - MINDEN VILÁGOSSÁ VÁLIK
December 29. - TALÁLKOZÁS ŐRZŐANGYALUNKKAL
December 30. - MIÉRT ENGEDI MEG ISTEN A NAGY KÜZDELMET?
December 31. - „NINCS OLY TITOK, MELY NYILVÁNVALÓVÁ NE LENNE”