× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Értelem, jellem, egyéniség 1. kötet
Egervári Dezső, 1977.

Első rész - AZ ÉRTELEM TANULMÁNYOZÁSA
1. fejezet - A TANULMÁNYOZÁS FONTOSSÁGA
2. fejezet - A KERESZTÉNY ÉS A LÉLEKTAN
3. fejezet - A LÉLEKTAN VESZEDELMEI
4. fejezet - LELKI HATÁSOK ÉS ÉRTELEM
5. fejezet - A VAKBUZGÓ ÉRTELEM
6.fejezet - EGÉSZSÉGES, RENDES ÁLLAPOT
Második rész - ALAPVETŐ KAPCSOLATOK
7. fejezet - A BETEGSÉG, MELY AZ ÉRTELEMBEN KEZDŐDIK
8. fejezet - VALLÁS ÉS ÉRTELEM
9. fejezet - FELLEGVÁR AZ ÉRTELEM
10. fejezet - ÉRTELMI KÉPESSÉG
Harmadik rész - AZ ÉRTELEM FEJLŐDÉSE
11. fejezet - BIBLIAKUTATÁS ÉS ÉRTELEM
12. fejezet - SZORGALOM
13. fejezet - AZ ÉRTELEM TÁPLÁLÉKA
14. fejezet - TESTMOZGÁS, TESTEDZÉS
15. fejezet - ÉRZELMI TÉNYEZŐK
Negyedik rész NÖVEKVŐ SZEMÉLYISÉG
16. fejezet - SZÜLETÉS ELŐTTI HATÁSOK
17. fejezet - ÖRÖKLÉS ÉS KÖRNYEZET
18. fejezet - BIZTONSÁG A CSALÁDI KÖRBEN
19. fejezet - SZÜLŐI RÁHATÁSOK
20. fejezet - CSALÁDI LÉGKÖR
21. fejezet - KRISZTUS ÉRTELMEKKEL FOGLALKOZÁSA
22. fejezet -  ISKOLA ÉS TANÍTÓK
Ötödik rész - AZ ÉLET ÉLTETŐ ELVE
23. fejezet - SZERETET, AZ ÖRÖK, ISTENI ELV
24. fejezet - SZERETET A CSALÁDI KÖRBEN
25. fejezet - SZERELEM ÉS NEMISÉG
26. fejezet - TESTVÉRI SZERETET
27. fejezet - ISTEN SZERETETE
Hatodik rész - ÖNZÉS ÉS ÖNBECSLÉS
28. fejezet - ÖNÉRZET
29. fejezet - FÜGGŐSÉG ÉS FÜGGETLENSÉG
30. fejezet - ÖNZÉS ÉS ÖNKÖZÉPPONTÚSÁG
Hetedik rész - SERDÜLŐ ÉS IFJÚKOR
31. fejezet - AZ IFJÚSÁG GONDJAI
32. fejezet - VAK SZERELEM ÉS BELEHÁBORODÁS
33. fejezet - AZ IFJÚSÁGOT FENYEGETŐ VESZÉLY
34. fejezet - LELKIISMERET
Nyolcadik rész - A NEVELÉS VEZÉRELVEI
35.fejezet - A FÖLFOGÁS KIHATÁSA
36. fejezet - AZ INDÍTÉKOK ELVEI
37. fejezet - A TANULÁS ÉS MŰVELŐDÉS ELVEI
38. fejezet - KIEGYENSÚLYOZOTT MŰVELŐDÉS