× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Értelem, jellem, egyéniség 2. kötet
Egervári Dezső, 1977.

Kilencedik rész - TEST ÉS ÉRTELEM KÖLCSÖNHATÁSA
39. fejezet - AZ EGÉSZ SZEMÉLY ÖSSZECSENDÜLŐ CSELEKVÉSE SZÜKSÉGES
40. fejezet - A TEST KIHAT AZ ÉRTELEMRE
41. fejezet - TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉRTELEM
42. fejezet - ÉRTELEM ÉS EGÉSZSÉG
43. kötet - ÉRTELEM ÉS LELKI EGÉSZSÉG
Tizedik rész - AZ ÉRTELEM EGÉSZSÉGE
44. fejezet - AZ ÉRTELEM TÖRVÉNYEI
45. fejezet - EGYÉNISÉG
46. fejezet - EMBERI KAPCSOLATOK
47. fejezet - SZELLEMI EGÉSZSÉG
Tizenegyedik rész - KEDÉLY GONDOK
48. fejezet - BŰNTUDAT
49. fejezet - GYÁSZ
50. fejezet - AGGODALOM
51. fejezet - FÉLELEM
52 fejezetLEVERTSÉG – KEDÉLYBETEGSÉG
53. fejezet - ÉPÜLETES ÉS ROMBOLÓ VITÁK
54. fejezet - TÚLFESZÍTETT TANULÁS
55. fejezet - FÁJDALOM
56. fejezet - HARAG
57. fejezet - GYŰLÖLET ÉS BOSSZÚÁLLÁS
58. fejezet - HIT
Tizenkettedik rész - AZ ALKALMAZKODÁS NEHÉZSÉGEI
59. fejezet - JELLEMALAKÍTÁS
60. fejezet - HARC ÉS BEHÓDOLÁS
61. fejezet - ISTEN TÖRVÉNYÉNEK FŐFONTOSSÁGÚ SZEREPE
62. fejezet - ÉRINTKEZÉS
Tizenharmadik rész - EGYÉNISÉG
63. fejezet - KÉPZELET
64. fejezet - SZOKÁSOK
65. fejezet - TUNYASÁG, TÉTLENSÉG
66. fejezet - ÉRZELMI SZÜKSÉGLETEK
67. fejezet - TERMÉSZET, HAJLAM, JELLEM
68. fejezet - TÁRSAS KAPCSOLATOK
69. fejezet - ELUTASÍTÁS
70.fejezet - BÍRÁLAT, GÁNCSOSKODÁS
71. fejezet — BOLDOGSÁG
Tizennegyedik rész - GONDOLATOK ÉS KIHATÁSAIK
72. fejezet - A GONDOLKODÁS SZOKÁSAI
73. fejezet - HELYES GONDOLKODÁS
74. fejezet - KÉTSÉGEK
75. fejezet - KÉPZELET ÉS BETEGSÉG
76. fejezet - DÖNTÉS ÉS AKARAT
Tizenötödik rész - A GYÓGYÍTÁS HAMIS RENDSZERE
77. fejezet - ÁLTUDOMÁNY
78. fejezet — ÉRTELEM ÉRTELMET ELLENŐRZÉSE
79. Fejezet — A BŰVÖLÉS ÉS VESZEDELMEI
80. fejezet — SÁTÁN ÖNMAGASZTALÁS – TUDOMÁNYA
Tizenhatodik rész - ELVEK ÉS ALKALMAZÁSUK
81. fejezet - BIZTONSÁGOS ELME GYÓGYÍTÁS
82. fejezet — TUDOMÁNNYAL FÁRADOZVA
83. fejezet — ÖREGKOR
Tizenhetedik rész - GYAKORLATI LÉLEKTAN
84. fejezet - ÉRZELMEK
85. fejezet — TANÁCSADÁS
86. fejezet — BIZALMAS BESZÉLGETÉSEK
87. fejezet — LÉLEKTAN ÉS HITTUDOMÁNY
88. fejezet — AZ ÉRTELEM ROSSZ HATÁSAI
89. fejezet — ÁLDÁSOS HATÁSOK
A. FÜGGELÉK
B. FÜGGELÉK