Életünk és munkánk
Igazság Hírnöke Könyvterjesztő, 1991.

Gyermekségem
Megtérésem
Küzdelem a kétkedés ellen
Nyilvános működésem kezdete
Kilépek a gyülekezetből
AZ 1843-44-I CSALÓDÁS
ELSő LÁTOMÁSOM
Felhívás az utazásra
Ima-meghallgatások
A munka New-Hampshireben
Találkozásom a fanatizmussal
Az Úr Szombatja
Házasság és együtt munkálkodás
Küzdelem a szegénységgel
Tevékenységünk Nyugat-New Yorkban 1848-ban
Látomás az elpecsételésről
Az isteni előrelátás bátorító végzései
A kiadói munka kezdete
A szétszórt nyáj látogatása
A kiadói munka felújítása
Rochesterben
Előrehaladás nehézségek között
Költözködés Michiganbe
Tevékenység Közép-nyugaton 1856-1858
Személyes próbák
Küzdelem a betegség ellen
Küzdelem és győzelem
Új Anglia gyülekezeteiben
Az elveszettek visszanyerése
Vándorlás a keskeny ösvényen
Teherhordás
EGY ÜNNEPÉLYES ÁLOM
Missziómunka
További tervek
Az egész világon
Iratterjesztés
Nyilvános munka 1877-ben
Látogatás Oregonban
Államról államra
Látomás az ítéletről
WHITE JAKAB HALÁLA
ÁLLHATATOSSÁG A SZENVEDÉSBEN
Az egészség helyreállítása
Írás és igehirdetés
Munkálatok Közép-Európában
Munkálatok Nagy Britanniában és Skandináviában
Megerősödött bizalom
Világi tervek kötésének veszélye isten művében
A Csendes-óceánon keresztül
Az első ausztráliai tábori összejövetel
Az avondale-i Iskola
Délen keresztül Az 1901-es konferenciára
Az ország fővárosában
Dél-Kaliforniában
A san franciscoi földrengés
Az 1909-es generálkonferencia
Utolsó munkái
Az utolsó betegség
Temetkezési ünnepély Elmshavenben
Emlékünnepély Richmondban
Temetés Battle Creekben