× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Bizonyságtételek 2. kötet
Egervári Dezső, 1989.

Tizenötös szám—Bizonyságtétel az egyháznak
Bevezetés 2T 9
TAPASZTALATAIM LEÍRÁSA 2T 10
ADAKOZZUNK KRISZTUSÉRT 2T 24
ELSŐSZÜLÖTTSÉG ÁRÚBA BOCSÁTÁSA 2T 37
CSÍPŐS NYELVEK 2T 50
ÖNZÉS ÉS A VILÁG SZERETETE 2T 55
HÚS-ÉTELEK ÉS SERKENTŐ SZEREK 2T 60
AZ EGÉSZSÉG-MEGÚJULÁS ELHANYAGOLÁSA 2T 66
VEGYÜK KÖRÜL SZERETETTEL A TÉVELYGŐKET 2T 73
MINDENNAPI VALLÁSOSSÁG 2T 78
JAVULÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA A CSALÁDBAN 2T 84
MEGERŐSZAKOLT LELKIISMERET 2T 89
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS INTÉSEK 2T 93
Tizenhatos szám—Bizonyságtétel az egyháznak
A SZEMÉLYES BIZONYSÁGTÉTELEK CÉLJA 2T 112
BATTLE CREEKBE KÖLTÖZÉS 2T 113
INTÉS LELKIPÁSZTOROKNAK 2T 116
TEKINTSÜNK JÉZUSRA 2T 118
SZAKADJUNK EL A VILÁGTÓL 2T 124
AZ IGAZ SZERETET 2T 133
SZÓRAKOZTATÓ MŰSOROK A KÓRHÁZBAN 2T 137
MORE ANNA ELMELLÖZÉSE 2T 140
KÖNYÖRGÉS BETEGEKÉRT 2T 145
BÁTORSÁG AZ IGEHIRDETŐBEN 2T 150
BECSÜLET ANYAGI ÜGYEKBEN 2T 152
A NAPSZÁMOS ELNYOMÁSA 2T 156
A HARCIAS VISELKEDÉS MEGROVÁSA 2T 162
A TERHEK VISELŐI A GYÜLEKEZETBEN 2T 165
ÖNHITT FIATALOK 2T 173
VILÁGIASSÁG A GYÜLEKEZETBEN 2T 183
Tizenhetes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
KRISZTUS SZENVEDÉSEI 2T 200
FIGYELMEZTETÉSEK A GYÜLEKEZETNEK 2T 216
A HÁZASSÁG MEGFONTOLÁSA 2T 225
A GAZDAGSÁG VESZÉLYE 2T 229
KRISZTUSI BUZGALOM 2T 232
A FIATALOK FELELŐSSÉGE 2T 235
A PÉNZISTEN SZOLGÁI 2T 237
ÉRZELGŐSSÉG ÉS HÁZASSÁGSZERZÉS 2T 247
SZIGOR A CSALÁDBAN 2T 253
SZÜLETÉSNAPODRA 2T 261
A GAZDAGSÁG CSALÁRDSÁGA 2T 268
ÖNÁMÍTÓ FIATALOK 2T 288
VALÓSÁGOS MEGTÉRÉS 2T 291
A FÉRJ ÉS FELESÉG KÖTELESSÉGEI 2T 296
ÁRVA FIÚHOZ INTÉZETT LEVÉL 2T 307
FÉKTELEN TESTRÉSZ 2T 314
TALÁLJUNK MEGNYUGVÁST A LESÚJTOTTSÁGBAN 2T 318
MAGÁVAL TÖRŐDŐ, ZSARNOK LELKÜLET 2T 320
FELEDÉKENY HALLGATÓ 2T 321
GYÓGYULJUNK KI AZ ÖNSAJNÁLATBÓL 2T 323
KÖTELESSÉGÜNK AZ ÁRVÁK IRÁNT 2T 327
FELHÍVÁS IGEHIRDETŐINKHEZ 2T 334
ERKÖLCSI SZENNYEZŐDÉS 2T 346
Tizennyolcas szám—Bizonyságtétel az egyháznak
KERESZTÉNY MÉRTÉKLETESSÉG 2T 354
AZ EGESZSÉG-MEGÚJULÁS SZÉLSŐSÉGEI 2T 377
ÉRZÉKISÉG A FIATALOKBAN 2T 390
IGAZ SZERETET A CSALÁDI KÖRBEN 2T 411
AZ ÖNURALOM FONTOSSÁGA 2T 421
SZORGALOM ÉS TAKARÉKOSSÁG 2T 431
ELLENZÉS KIVÁLTÁSA 2T 436
FELHÍVÁS A GYÜLEKEZETHEZ 2T 439
AZ IGAZSÁGGAL KERESZTET IS VÁLLALUNK 2T 489
Tizenkilences szám—Bizonyságtétel az egyháznak
FELHÍVÁS A LELKÉSZEKHEZ 2T 498
TESTMOZGÁS ÉS SZABADLEVEGŐ 2T 522
AZ ÖNZÉS MEGROVÁSA 2T 539
VAKBUZGÓSÁG ÉS TUDATLANSÁG 2T 553
ELKÉNYEZTETETT LÁNY 2T 558
LELKÉSZFELESÉGHEZ 2T 565
HŰTLENSÉG AZ INTÉZŐSÉG TERÉN 2T 569
HELYTELEN ÉRZÉKENYSÉG 2T 571
GYÜLEKEZÉSEK 2T 573
Húszas szám—Bizonyságtétel az egyháznak
IMAÓRÁK 2T 577
HOGYAN ÜNNEPELJÜK A SZOMBATOT? 2T 582
KERESZTÉNY ÜDÜLÉS 2T 585
JELENTŐSÉGTELJES ÁLOM 2T 594
TÁBORI ÖSSZEJÖVETELEINK 2T 597
JELENTŐSÉGTELJES ÁLOM 2T 604
A LELKÉSZEK MODORA ÉS RUHÁZATA 2T 609
HASZONVÁGY 2T 619
AZ ÜGY VERMONTI ALLÁSA 2T 631
FÖLDI KINCSEK ÁTRUHÁZÁSA 2T 678
PRÓBAIDŐ KRISZTUS ELJÖVETELE UTÁN? 2T 686
FELELŐS VAGY A NYERT FÉNYÉRT 2T 695
Függelék 2T 712