× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Bizonyságtételek 2. kötet
Egervári Dezső, 1989.

Tizenötös szám—Bizonyságtétel az egyháznak
Bevezetés
TAPASZTALATAIM LEÍRÁSA
ADAKOZZUNK KRISZTUSÉRT
ELSŐSZÜLÖTTSÉG ÁRÚBA BOCSÁTÁSA
CSÍPŐS NYELVEK
ÖNZÉS ÉS A VILÁG SZERETETE
HÚS-ÉTELEK ÉS SERKENTŐ SZEREK
AZ EGÉSZSÉG-MEGÚJULÁS ELHANYAGOLÁSA
VEGYÜK KÖRÜL SZERETETTEL A TÉVELYGŐKET
MINDENNAPI VALLÁSOSSÁG
JAVULÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA A CSALÁDBAN
MEGERŐSZAKOLT LELKIISMERET
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS INTÉSEK
Tizenhatos szám—Bizonyságtétel az egyháznak
A SZEMÉLYES BIZONYSÁGTÉTELEK CÉLJA
BATTLE CREEKBE KÖLTÖZÉS
INTÉS LELKIPÁSZTOROKNAK
TEKINTSÜNK JÉZUSRA
SZAKADJUNK EL A VILÁGTÓL
AZ IGAZ SZERETET
SZÓRAKOZTATÓ MŰSOROK A KÓRHÁZBAN
MORE ANNA ELMELLÖZÉSE
KÖNYÖRGÉS BETEGEKÉRT
BÁTORSÁG AZ IGEHIRDETŐBEN
BECSÜLET ANYAGI ÜGYEKBEN
A NAPSZÁMOS ELNYOMÁSA
A HARCIAS VISELKEDÉS MEGROVÁSA
A TERHEK VISELŐI A GYÜLEKEZETBEN
ÖNHITT FIATALOK
VILÁGIASSÁG A GYÜLEKEZETBEN
Tizenhetes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
KRISZTUS SZENVEDÉSEI
FIGYELMEZTETÉSEK A GYÜLEKEZETNEK
A HÁZASSÁG MEGFONTOLÁSA
A GAZDAGSÁG VESZÉLYE
KRISZTUSI BUZGALOM
A FIATALOK FELELŐSSÉGE
A PÉNZISTEN SZOLGÁI
ÉRZELGŐSSÉG ÉS HÁZASSÁGSZERZÉS
SZIGOR A CSALÁDBAN
SZÜLETÉSNAPODRA
A GAZDAGSÁG CSALÁRDSÁGA
ÖNÁMÍTÓ FIATALOK
VALÓSÁGOS MEGTÉRÉS
A FÉRJ ÉS FELESÉG KÖTELESSÉGEI
ÁRVA FIÚHOZ INTÉZETT LEVÉL
FÉKTELEN TESTRÉSZ
TALÁLJUNK MEGNYUGVÁST A LESÚJTOTTSÁGBAN
MAGÁVAL TÖRŐDŐ, ZSARNOK LELKÜLET
FELEDÉKENY HALLGATÓ
GYÓGYULJUNK KI AZ ÖNSAJNÁLATBÓL
KÖTELESSÉGÜNK AZ ÁRVÁK IRÁNT
FELHÍVÁS IGEHIRDETŐINKHEZ
ERKÖLCSI SZENNYEZŐDÉS
Tizennyolcas szám—Bizonyságtétel az egyháznak
KERESZTÉNY MÉRTÉKLETESSÉG
AZ EGESZSÉG-MEGÚJULÁS SZÉLSŐSÉGEI
ÉRZÉKISÉG A FIATALOKBAN
IGAZ SZERETET A CSALÁDI KÖRBEN
AZ ÖNURALOM FONTOSSÁGA
SZORGALOM ÉS TAKARÉKOSSÁG
ELLENZÉS KIVÁLTÁSA
FELHÍVÁS A GYÜLEKEZETHEZ
AZ IGAZSÁGGAL KERESZTET IS VÁLLALUNK
Tizenkilences szám—Bizonyságtétel az egyháznak
FELHÍVÁS A LELKÉSZEKHEZ
TESTMOZGÁS ÉS SZABADLEVEGŐ
AZ ÖNZÉS MEGROVÁSA
VAKBUZGÓSÁG ÉS TUDATLANSÁG
ELKÉNYEZTETETT LÁNY
LELKÉSZFELESÉGHEZ
HŰTLENSÉG AZ INTÉZŐSÉG TERÉN
HELYTELEN ÉRZÉKENYSÉG
GYÜLEKEZÉSEK
Húszas szám—Bizonyságtétel az egyháznak
IMAÓRÁK
HOGYAN ÜNNEPELJÜK A SZOMBATOT?
KERESZTÉNY ÜDÜLÉS
JELENTŐSÉGTELJES ÁLOM
TÁBORI ÖSSZEJÖVETELEINK
JELENTŐSÉGTELJES ÁLOM
A LELKÉSZEK MODORA ÉS RUHÁZATA
HASZONVÁGY
AZ ÜGY VERMONTI ALLÁSA
FÖLDI KINCSEK ÁTRUHÁZÁSA
PRÓBAIDŐ KRISZTUS ELJÖVETELE UTÁN?
FELELŐS VAGY A NYERT FÉNYÉRT
Függelék