× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Bizonyságtételek 3. kötet
Egervári Dezső, 1875.

Huszonegyes szám
LEGYETEK TERHEK HORDOZÓI
MEGSZENTELETLEN KÉPESSÉG
KIEGYENSÚLYOZATLAN GONDOLKODÁS
VILÁGIAKKAL VALÓ MEGHITT BARÁTKOZÁS
A MŰ HELYZETE NEW YORKBAN
MEGBÍZHATATLAN TAPASZTALAT
HŰSÉG A HÁZI KÖTELESSÉGEKBEN
BÜSZKESÉG ÉS HIÚ GONDOLAT
BATTLE CREEK-I MUNKÁNK
KRISZTUS PÉLDÁZATAI
FÁRADOZÁSUNK A GYÜLEKEZETEKBEN
JÓMÓDÚ SZÜLŐKHÖZ
Huszonkettes szám
HELYES NEVELÉS
AZ EGÉSZSÉGÜGY MEGÚJULÁSA
AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
A DICSÉRET VESZEDELME
FÁRADOZZUNK A TÉVELYGŐKÉRT
A SZOMBATISKOLA
A KIADÓ ALKALMAZOTTAI
SZERETET ÉS KÖTELESSÉG
A BATTLE CREEK-I GYÜLEKEZET
MISSZIÓMUNKA
A VITÁK KÖVETKEZMÉNYE
FIATALOKAT ÉRINTŐ VESZÉLYEK ÉS A RÁJUK HÁRULÓ KÖTELESSÉGEK
ÖNZŐ IGEHIRDETŐK
A NYERESÉG FÉKTELEN SZERETETE
23. Bizonyságtétel
A LAODÍCZEAI GYÜLEKEZET
MÓZES ÉS ÁRON
IFJÚ IGEHIRDETŐHÖZ ÉS FELESÉGÉHEZ
ÁLMODOZÁS - ÁBRÁNDOZÁS
24. Bizonyságtétel
A NAGY LÁZADÁS
FELHÍVÁS AZ IFJÚSÁGHOZ
TIZED ÉS ÁLDOZATOK
RENDSZERES ADAKOZÁS
FÜGGETLENEDÉS, ÖNÁLLÓSKODÁS
EGYSÉG A GYÜLEKEZETBEN
IGAZ KIFINOMULTSÁG AZ IGESZOLGÁLATBAN
25. Bizonyságtétel
A MUNKA FONTOSSÁGA
A VILÁG ÁLLAPOTA
A GYÜLEKEZET ÁLLAPOTA
A VILÁG SZERETETE
ISTENKÍSÉRTÉS
AZ ÉTVÁGY HATALMA
VEZETÉS
FELHÍVÁSOK ADAKOZÁSRA
SZERENCSÉTLENEK IRÁNTI KÖTELESSÉGÜNK
EMBER IRÁNTI KÖTELESSÉG
A MÁSÉ KÍVÁNÁSÁNAK BŰNE
SZORGALOM AZ IGEHIRDETÉSBEN
SZÜLŐK, MINT EGÉSZSÉGÚJÍTÓK
NEM JÖHETEK LE