× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Bizonyságtételek 4. kötet
Egervári Dezső, 1992.

Huszonhatos szám—Bizonyságtétel az egyháznak
ÉLETRAJZOK A BIBLIÁBAN
A GYÜLEKEZET EGYSÉGE
MENJETEK ELŐRE
A FALÁNKSÁG KIELÉGÍTÉSE
FÖLDI KINCSEKET VÁLASZTVA
IGAZ JÓTÉKONYSÁG
KRISZTUS MUNKATÁRSAI
A VIZSGÁLAT FOLYAMATA
EGÉSZSÉGET ERŐSÍTŐ KÉTKEZI MUNKA
A KÖRNYEZET HATÁSA
MEGOSZTOTT SZÍV
ÖNDICSÉRET
HITTÉRÍTŐK A CSALÁDBAN
Huszonhetes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
KÉSZSÉGES ENGEDELMESSÉG
A TIZENKÉT KÉM
JERIKÓ ELFOGLALÁSA
JEREMIÁS MEGRÓJA IZRÁELT
HŰSÉGES INTÉSEKRE VAN SZŰKSÉG
TELJES ODASZENTELŐDÉS
AZ EGYETÉRTÉS SZÜKSÉGESSÉGE
SZEMBESZEGÜLÉS A SZIGORÚ FIGYELMEZTETÉSEKKEL
ISTEN PARANCSAINAK SZENT VOLTA
ÖNZÉS A GYÜLEKEZETBEN ÉS A CSALÁDBAN
FÖLHÍVÁS AZ IGEHIRDETŐKHÖZ
Huszonnyolcas szám—Bizonyságtétel az egyháznak
TAPASZTALAT ÉS MUNKÁLKODÁSOK
FÖLKÉSZÜLÉS KRISZTUS ELJÖVETELÉRE
FÖLHÍVÁS AZ IGEHIRDETÖKHÖZ
SZERETET A TÉVELYGŐ IRÁNT
A MŰ HELYZETE TEXASBAN
MAGUKKAL TÖRŐDŐ IGEHIRDETŐK
BECSÜLETESSÉG ANYAGI ÜGYEKBEN
VALLÁS A MINDENNAPI ÉLETBEN
AZ IGEHIRDETŐK MEGSZENTELŐDÉSE
Huszonkilences szám—Bizonyságtétel az egyháznak
AZ ÍTÉLET
KIADVÁNYAINK
KRISZTUS KÖVETEI
AZ ÖRÖMHÍR SZOLGÁI
FŐISKOLÁNK
A MŰ HELYZETE IOWÁ-N
KÖNYVKIADÓINK
AZ ÍGÉRETEK SZENT VOLTA
VÉGRENDELETEK ÉS HAGYATÉKOK
GYÜLEKEZETI TAGSÁG
A GYÜLEKEZETBEN ELŐFORDULÓ CSALÁSOK
AZ ÖNURALOM FONTOSSÁGA
BIBLIAELLENES HÁZASSÁGOK
AZ ÚR SZEGÉNYEI
A MŰ HELYZETE BATTLE CREEKEN
A TALENTUMOK FEJLESZTÉSE
Harmincas szám—Bizonyságtétel az egyháznak
ISTEN SZOLGÁI
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS INTÉSEK
ERKÖLCSI ÉS SZELLEMI MŰVELŐDÉS
SZEGÉNYEK IRÁNTI KÖTELESSÉG
EGÉSZSÉG ÉS VALLÁS
MEGBÍZHATÓ MUNKÁSOK
A KERESZTÉNY ÁLDÁSOS HAJTÁSA
TAKARÉKOSSÁG ÉS LEMONDÁS
A KÓRHÁZ HELYZETE ÉS FÖLADATA
A BARÁTOK HATÁSA
A RÖPIRAT-TÁRSULATOK
A világ szeretete
SZERÉNY RUHÁZKODÁS
HELYES NEVELÉS
ISTEN IRÁNTI FELELŐSSÉGÜNK