× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, vagy nincs lektorálva.

Bizonyságtételek 5. kötet
BIK Kiadó, 1889.

Harmincegyes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
A tábori összejövetelekhez Boulder, Colorado, 1881. szeptember 25.
Főiskolánk
Gyermeknevelés
Fontos bizonyságtétel
A bizonyságtételek megvetése
Főiskolánk alkalmazottai
Az irigység és a hibakeresés elítélése
Közel van már az Úr napja
Meggondolatlan házasságok
Figyelmeztetések és intések
Akik Istenért fáradoznak
Sátán ügynökei
Akik megrabolják Istent
Az igazság hatalma
A tábori összejövetelek
Testvéri szeretet
Szorgalom
A Battle Creekbe költözködők
Világiasság a gyülekezetben
Járjunk-e spiritiszta orvoshoz?
Tekintsünk Jézusra!
Munkára hívás
Az elpecsételés
Felhívás
Keresztény egység
Harminckettes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
A lelkészek munkája
Keresztény növekedés
Hűség az Istenért végzett munkában
A hitetlenség hatása
A bűn csalárdsága
Az igehirdetők bírálgatása
Hűségre és kitartásra van szükség
A zúgolódás bűne
Dicsérjétek az Urat!
A szülői felelősség
A gyermeknevelésről
A keresztény türelem
A nagyravágyás következményei
A testvéri szeretet hiánya
Ragadjunk meg minden alkalmat!
Bor és almabor előállítása
„Felemás” házasság
A nagyvárosi misszió támogatása
A misszionáriusi lelkület
Ifjú misszionáriusok
A könyvterjesztés fontossága
Könyvkiadásunk
Üzlet és vallás
A világias gondolkodás csapdája
Az orvosok felelőssége
A közelgő válság
Az egyház a világ világossága
Józsua és az angyal
Harminchármas szám—Bizonyságtétel az egyháznak
Egység és szeretet a gyülekezetben
Hogyan viselkedjünk Isten házában?
Vallási és tudományos nevelés
Gyermekeink nevelése
A fiatalokra leselkedő veszélyek
Megfelelő olvasmányok a gyermekeknek
Tanács az ifjúságnak
Világias gondolkodás
Istenfélelem a gyakorlatban
Az elfogadható szolgálat
Világi hatások
Intézményeink szükségletei
Battle Creek-i intézményeink
Igazgatói ülések
Keresztény légkör a családban és a gyülekezetben
Egy nagy hatású álom
Tanulmányozzuk naponta a Bibliát!
Munkások képzése
Megszenteletlen törekvés
„A gonosz látszata”
Szeressük a tévelygőket!
Kötelességek a gyülekezetben
Egy levél
Isten szeretete a bűnösök iránt
Istennek tetsző bűnvallomás
Téves felfogások a bűnvallomásról
Isten jelenléte valóság
A bizonyságtételek jellege és hatása
Valótlan hírek
Hamis csoda
A Biblia titkai ihletettségét bizonyítják
A rövidesen bekövetkező válság
Az „Amerikai Őrálló” küldetése
Isten munkatársai
Felbecsülhetetlen ajándék
Krisztusban tárul fel Isten jelleme
A testté lett Ige
Az isteni gondviselés