Az evangélium szolgái
BIK Kiadó, 1999.

Aki hívott minket szent hívással
KRISZTUS HELYETT
A MUNKA SZENTSÉGE
A VILÁG A SZÁNTÓFÖLD
A PRÉDIKÁTOR FELELŐSSÉGE
A JÖVŐ KILÁTÁSAI
További tanulmányozásra
Az igazság hirdetője
KRISZTUS A PÉLDAKÉPÜNK
KRISZTUS MINT TANÍTÓ
A MI IDŐNKRE SZÓLÓ TANÍTÁS
PÁL, A POGÁNYOK APOSTOLA
További tanulmányozásra
A szükséges előkészületek
IFJAK AZ EVANGÉLIUM SZOLGÁLATÁBAN
LEGYENEK AZ IFJAK TEHERHORDOZÓK!
KIKÉPZÉS A MISSZIÓMUNKÁRA
FIATAL MISSZIONÁRIUSOK
A HANG KÉPZÉSE
IGYEKEZZ, HOGY ISTEN ELŐTT BECSÜLETESEN MEGÁLLJ!
AZ IRATTERJESZTÉS - KÉPZÉS A SZOLGÁLATRA
A BIBLIA-TANULMÁNYOZÁS SZÜKSÉGESSÉGE
A FIATAL PRÉDIKÁTOROK DOLGOZZANAK EGYÜTT IDŐSEBB MUNKATÁRSAIKKAL!
A FIATAL PRÉDIKÁTOR
További tanulmányozásra
Alkalmasság a munkára
MEGSZENTELŐDÉS
TAPINTATOSSÁG
A BARÁTSÁGOSSÁG, MINT KEGYELMI AJÁNDÉK
UDVARIAS VISELKEDÉS
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
ELTÖKÉLTSÉG ÉS GYORSASÁG
A termés begyűjtése
A SZOLGÁLAT NÉLKÜLÖZHETETLEN FELTÉTELEI
További tanulmányozásra
Prédikátor a szószéken
HIRDESD AZ IGÉT!
AZ ÉLETNEK KENYERÉT ADJÁTOK AZ EMBEREKNEK!
KRISZTUST HIRDETNI
MEGIGAZULÁS HIT ÁLTAL
TANÁCS EGY EVANGÉLISTÁNAK
GYAKORLATI JAVASLATOK
GONDOSSÁG A VISELKEDÉSBEN ÉS AZ ÖLTÖZKÖDÉSBEN
NYILVÁNOS IMÁK
További tanulmányozásra
A lelkészek
A JÓ PÁSZTOR
SZEMÉLYES SZOLGÁLAT
A PÁSZTOR SZOLGÁLATA
BIBLIA-OLVASÁS CSALÁDI KÖRBEN
A SZEMÉLYES MUNKA ÉRTÉKE
MUNKAMEGOSZTÁS
KRISZTUS SZOLGÁJÁNAK FELESÉGE
KRISZTUS SZOLGÁJA OTTHON
LEGELTESD AZ ÉN BÁRÁNYAIMAT!
A BETEGEKÉRT MONDOTT IMA
A BŐKEZŰSÉG TANÍTÁSA
AZ EVANGÉLIUM TÁMOGATÁSA
A TÁPLÁLKOZÁS BEFOLYÁSA AZ EGÉSZSÉGRE
KRISZTUS SZOLGÁI KÉPVISELJÉK AZ EGÉSZSÉGÜGYI REFORMOT
HOGYAN MUTASSUK BE AZ EGÉSZSÉGÜGYI REFORM ALAPELVEIT?
KRISZTUS SZOLGÁJA ÉS A FIZIKAI MUNKA
KÖTELESSÉGÜNK, HOGY MEGŐRIZZÜK EGÉSZSÉGÜNKET
A TÚLMUNKA VESZÉLYE
További tanulmányozásra
Segítség az evangélium szolgálatában
BIBLIA-TANULMÁNYOZÁS
A TITKOS IMA
A HIT
BÁTORSÁG
HOGYAN NEVELI ISTEN A SZOLGÁIT?
SZAKÍTSATOK IDŐT AZ ISTENNEL VALÓ KAPCSOLAT ÁPOLÁSÁRA!
LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETÜNK
ÖNVIZSGÁLAT
ÖNMŰVELÉS
A SZENTLÉLEK
FEJLŐDÉS ÉS SZOLGÁLAT
További tanulmányozásra
Veszélyek
A VILÁGOSSÁG ELVETÉSÉNEK VESZÉLYE
HAMIS TANOK
AZ EGÉSZSÉGES TUDOMÁNY
FANATIZMUS
ÖNBIZALOM
AZ INTÉS IGÉI
ISTEN ELŐTT NEM SZÁMÍT A TEKINTÉLY
A VISSZAHÚZÓDÁS
A PRÉDIKÁTOROK ÉS AZ ÜZLET
További tanulmányozásra
Módszerek
MUNKÁNK A VÁROSOKBAN
TANÁCSOK A NAGYVÁROSI MUNKÁHOZ
ORVOSI MISSZIÓMUNKA A NAGYVÁROSOKBAN
VÁROSI MISSZIÓISKOLA
ALAPOSSÁG
HA ELLENÁLLÁSSAL TALÁLKOZUNK
KERÜLJÜK A VITÁKAT!
HIBÁS MÓDSZEREK
A MÉRTÉKLETESSÉGI MUNKA
VALLÁSSZABADSÁG
A POLITIKÁHOZ FŰZŐDŐ KAPCSOLATUNK
A ZSIDÓKÉRT VÉGZETT MUNKA
A TÁBOR-ÖSSZEJÖVETELEK JELENTŐSÉGE
Prédikáljatok kevesebbet, és tanítsatok többet!
VETNI ÉS ARATNI
További tanulmányozásra
A vezető tisztségviselők felelőssége
AZ ELÖLJÁRÓK
A prédikátor és az üzleti ügyek
GONDOSKODÁS KRISZTUS SZOLGÁIRÓL
GYÜLEKEZETI HÁZAK
KRISZTUS SZOLGÁINAK MEGVIZSGÁLÁSA
A FELSZENTELÉS
ÖSSZEJÖVETELEK
KRISZTUS SZOLGÁI MEGFELELŐ FIZETÉSBŐL ÉLJENEK
A JAVAK BÖLCS ELOSZTÁSA
TAKARÉKOSSÁG A MISSZIÓMUNKÁBAN
KÜLMISSZIÓ-TERÜLETEK
További tanulmányozásra
Testvéri kapcsolatok
AZ EGYMÁSSAL VALÓ ÉRINTKEZÉS
KÜLÖNBÖZŐ ADOMÁNYOK
EGYSÉG A MUNKA SOKFÉLESÉGÉBEN
A FÜGGETLENSÉG LELKÜLETE
TAPINTAT AZOK IRÁNT, AKIK NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDENEK
ÜGYELJÜNK EGYMÁSRA!
GYÜLEKEZETI FEGYELEM
További tanulmányozásra
Zárszavak
ERŐ A SZOLGÁLATHOZ
A SZOLGÁLAT JUTALMA
További tanulmányozásra