× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Igehirdetések és beszédek 2. kötet (nem teljes)
Egervári Dezső, .

SZORGALOM AZ ELŐKÉSZÜLET MUNKÁJÁBAN
LELKÉSZEK ÉS TAGOK FÁRADOZZANAK EGYÜTT AZ EMBEREKÉRT
KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG
ELŐKÉSZÜLET KRISZTUS JÖVETELÉRE
A KERESZTÉNY ÉLET ELŐJOGA
BUZGÓ, ÉRTELMES MUNKÁRA VAN SZÜKSÉG
MIKÉNT VÁLJUNK KRISZTUS SZOLGÁIVÁ
A MENNY SZEREPE AZ ÉLET KÜZDELMÉBEN
MICHIGANI TEVÉKENYSÉGÜNK
HASZNÁLD JÓL KÉPESSÉGEIDET
MUTASSUK BE KRISZTUST A VILÁGNAK
KUTASSÁTOK AZ ÍRÁSOKAT
A CSALÁDI SZOMBATÜNNEPLÉS FONTOSSÁGA
KRISZTUS ÁTHIDALJA A BŰN SZAKADÉKÁT
AZ IGAZSÁG KOVÁSZA
INTÉZMÉNYEINK ALKALMAZOTTAI LEGYENEK LELKIEK - TANÁCS A VASÁRNAPI MUNKA FELŐL - SZÜNNAPOK ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
ISTEN IGAZSÁGA ÉS LELKE ELLENŐRIZZE ÉS TISZTÍTSA MEG ÉLETÜNKET - ÉNÜNKET CSILLAPÍTSUK LE - A HITET GYAKOROLJUK
ÁRADJON FÉNY AVONDALE-BŐL - A SZENTLÉLEK JELENLÉTE
EGÉSZSÉGÜGYI HITTÉRÍTÉS ÉS AZ EVANGÉLIUMI ÖRÖMÜZENET SZOLGÁLATA
SZERETŐ MEGNYUGTATÓNK és GYÓGYÍTÓNK, KRISZTUS
KÉSZTSD EL SZÍVEDET A SZENTLÉLEK BEFOGADÁSÁRA
DÉLI TEVÉKENYSÉGÜNK - HELYTELENÜL ELTERELT PÉNZ - HELYBEN HOZANDÓ DÖNTÉSEK ÉS TERVEK
KERESSÉTEK ISTENT ERŐÉRT ÉS BÖLCSESSÉGÉRT EGYÉTEK AZ ÉLET KENYERÉT
KERESZTÉNY REMÉNYSÉG
TÖRVÉNYADÁS
IDŐSEBB TESTVÉRÜNK
2 PÉTER ELSŐ FEJEZETÉNEK TANULSÁGAI
VILÁGI MÓDSZEREK, ELVEK VESZEDELME. FÖLHÍVÁS ENGEDELMESSÉGRE, MEGSZENTELŐDÉSRE, EGYSÉGRE
JELENÉSEK ISTENI-EMBERI KRISZTUSA
INTÉZMÉNYEK ALAPÍTÁSA - ÉTKEZDÉK ZÁRVA TARTÁSA
AKI HÁLÁVAL ÁLDOZIK, AZ DICSŐÍTI ISTENT
ÖNKÉPZÉS
ÉSAIÁS ÖTVENNYOLC TANÍTÁSAI
FÖLHÍVÁS AZ EGYSÉGRE
HÁZASSÁG ÉS KERESZTÉNY CSALÁDI KÖR
NÖVEKEDÉS A KEGYELEMBEN
Chapter 37—God’s Judgments on the Cities
Chapter 38—Address to Young People
Chapter 39—Why We Have Sanitariums
Chapter 40—Abiding in Christ
Chapter 41—“As Little Children”
Chapter 42—An Appeal To Work the Cities
Chapter 43—Lessons From the First Chapter of Daniel
Chapter 44—A Call to Work the Cities, Giving Particular Attention to Nationality Groups
Chapter 45—The Fruitless Fig Tree
Chapter 46—Following on to Know the Lord
Chapter 47—“I Will Not Leave You Comfortless”