Jézus élete
BIK Kiadó, 2004.

„Velünk az Isten”
A választott nép
„Az időnek teljessége”
„Született néktek ma a Megtartó…”
A felajánlás
„Láttuk az Ő csillagát”
Jézus gyermekkora
A húsvéti látogatás
Küzdelmes napok
Kiáltó szó a pusztában
A keresztség
A megkísértés
A győzelem
„Megtaláltuk a Messiást”
A menyegzői ünnepségen
Az Ő templomában
Nikodémus
„Annak növekednie kell”
Jákób kútjánál
„Ha jeleket és csodákat nem láttok…”
Bethesda és a főtanács
János bebörtönzése és halála
„Elközelített az Isten országa”
„Avagy nem a József fia-é ez?”
Elhívás a tengernél
Kapernaumban
„Megtisztíthatsz engem”
Lévi-Máté
A szombat
„Választott tizenkettőt”
A hegyi beszéd
A százados
Kik az én testvéreim?
A meghívás
„Hallgass, némulj el!”
A hit érintése
Az első evangélisták
„Jertek, pihenjetek meg egy kevéssé”
„Adjatok nékik ti enni!”
Éjszaka a tavon
A galileai válság
A hagyományok
A válaszfalak leomlanak
Az igaz jel
A kereszt árnyékában
Jézus megdicsőülése
Szolgálat
Ki a nagyobb?
A sátoros ünnepen
Cselvetések között
„Az élet világossága”
A jó pásztor
Az utolsó út Galileából
Az irgalmas samaritánus
Szemmel nem látható
Jézus megáldja a gyermekeket
„Egy fogyatkozásod van”
„Lázár, jöjj ki!”
A papok cselszövései
Az új ország törvénye
Zákeus
Vacsora Simon házában
„Jön a te királyod”
A pusztulásra ítélt nép
A templom ismételt megtisztítása
Küzdelem
Jaj a farizeusoknak
A külső udvarban
Az Olajfák hegyén
„Legkisebb atyámfiai”
A szolgák szolgája
„Az én emlékezetemre”
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek”
Getsemáne
Annásnál, és Kajafás ítélőszéke előtt
Júdás
Pilátus előtt
Golgota
„Elvégeztetett!”
József sírboltjában
„Feltámadott az Úr”
„Mit sírsz?”
Útban Emmaus felé
„Békesség néktek!”
Még egyszer a tengernél
Menjetek el és tanítsatok minden népeket!
„Az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz”