A maradék egyház, szervezete, tekintélye, egysége és diadala
Ellen Gould White Könyvtár, 1934.

I. rész - Az egyház és annak alapja
Isten szereti az egyházat
Az egyház tekintélye
Az egyházra ruházott hatalom
Az egyház egysége
A hívők egyesült erőfeszítése
Istennek van egy szervezett testülete
Az alapos szervezés elengedhetetlen
A szervezet mindvégig megmarad
A Generálkonferencia véleménye
Egy dicső nap hajnala
Isten végig vezetni fog
II. rész - Az összehangolt cselekvés értéke
Az egyház mint kert
A völgy cédrusai
Harmonikus egész
Ne írjatok elő pontos módszereket
Őrködj testvéred befolyása fölött
Függetlenülési kísérletek
Kerüljük a magabízást
A siker okozta önfelmagasztalás veszélye
A független véleményalkotás szoruljon háttérbe
Senki se önállósítsa magát
Győződj meg arról, hogy a Lélek vezet
A szükséges fegyelem
Egységben az erő
Tanácskozzatok egymással és keressétek a felülről jövő tanácsot
Önuralomra van szükség
Egységben olyan testvérekkel, akik próbára tesznek bennünket
Egység a különféle beállítottságúak között
III. rész – A munka összehangolása a munkások között
Egyenrangúakként tanácskozzatok
Hagyjatok szabadságot a munkásoknak
Egység és szabadság a tanácskozó testületek összejövetelein
Emlékezzünk a saját hibáinkra
Mintegy Krisztus helyében járjatok el
A türelem gyakorlása, amikor kárhoztatnak
Kötelező jelleggel megszabni a feladatokat
Sátán hevesen támadja a felelősséget viselő embereket
Új tervek kigondolása
Krisztus jelenléte előrerelépést jelent
Tisztelet az egyszerűbb munkások iránt
Testvérünk lelkiajándékának elismerése
Minden elvégzett munkát meg kell vizsgálni
A munkások hibáinak nyilvánosságra hozása
Igazságtalan vádak
Kemény ítélet kiszabása
IV. rész – Isten egyháza diadalmaskodik
Isten folyamatosan vezet
Nincs helye csüggedésnek
A bizalom és a bátorítás szavai
A befejező munkában
Sokak lelke felindul
Munkások minden társadalmi osztályból
Munkások százai
Amikor az egyház felébred
Az üzenet hatalommal hirdettetik majd
A végső siker az egységtől függ
Biztosíték arra, hogy lesz egység
A tizenegyedik órában
Ezrek fogják elfogadni az igazságot
Az aratás mértéke a felhasznált eszközökkel áll majd arányban
Győzelem a látszólagos vereség helyett
Egy minden figyelmet lekötő kérdés
Kiegészítő kérdés
Mi az egyház?