A megváltás története
Advent Kiadó, 1947.

Lucifer bukása
A teremtés
A lázadás következményei
Kísértés és bukás
A megváltás terve
Kain, Ábel és áldozatuk
Séth és Énok
A vízözön
Bábel tornya
Ábrahám és a megígért mag
Izsák házassága
Jákob és Ézsau
Jákob és az angyal
Izrael gyermekei
Isten erejének kinyilvánítása
Izrael szabadulása szolgaságából
Izrael vándorlásai
Isten törvénye
A szentsátor
A kémek és jelentésük
Mózes bűne
Mózes halála
Bevonulás az ígéret földjére
Isten frigyládája és Izrael szerencséje
Krisztus első eljövetele
Krisztus szolgálata
Krisztus elárulása
Krisztus megpróbáltatása
Krisztus keresztre feszítése
Krisztus feltámadása
Krisztus mennybemenetele
Pünkösd
A béna meggyógyítása
Isten iránti hűség az üldözésekben
Evangéliumi rendszabály
István halála
Saul megtérése
Pál apostol korai szolgálata
Péter szolgálata
Péter kiszabadulása a börtönből
Távoli területeken
Pál szolgálatának évei
Péter és Pál vértanúsága
A nagy hitehagyás
A gonoszság titka
Korai reformátorok
Luther és a nagy reformáció
A reformáció előrehaladása
Az előrehaladás elmulasztása
Az első angyali üzenet
A második angyali üzenet
Az éjféli kiáltás
A Szenthely
A harmadik angyali üzenet
Egy biztos alap
Sátán csalásai
A spiritizmus
A hangos kiáltás
A próbaidő vége
Jákob nyomorúságának ideje
A szentek szabadulása
A szentek jutalma
Az ezeréves korszak
A második feltámadás
Krisztus megkoronázása
A második halál
Az Új föld