Pátriárkák és próféták
BIK Kiadó, 2010.

Miért engedte meg Isten a bűnt?
A teremtés
A megkísértés és az elbukás
A megváltás terve
Kain és Ábel próbatétele
Séth és Énókh
Az özönvíz
Az özönvíz után
A teremtés hete
A Bábel tornya
Ábrahám elhívása
Ábrahám Kánaánban
A hitpróba
Sodoma pusztulása
Izsák házassága
Jákób és Ézsau
Jákób menekülése és száműzetése
A küzdelmek éjszakája
Visszatérés Kánaánba
József Egyiptomban
József és bátyjai
Mózes
Az egyiptomi csapások
A páska ünnepe
A kivonulás
A Vörös-tengertől a Sínai-hegyig
A törvényadás
Bálványimádás a Sínai-hegynél
Sátán ellenségeskedése a törvénnyel
A szentély szolgálata
Nádáb és Abihu bűne
A törvény és a szövetségek
A Sínai-hegytől Kádesig
A tizenkét kém
Kóré lázadása
A pusztában
A sziklából víz fakad
Vándorlás Edom körül
Básán bevétele
Bálám
Hitehagyás a Jordánnál
A törvény megismétlése
Mózes halála
Átkelés a Jordánon
Jerikó bevétele
Áldás és átok
Szövetségkötés a gibeonitákkal
Kánaán felosztása
Józsué utolsó szavai
A tized és az adakozások
Isten gondoskodása a szegényekről
Az évenkénti ünnepek
Az első bírák
Sámson
A gyermek Sámuel
Éli és fiai
A filiszteusok elveszik a frigyládát
A prófétaiskolák
Izrael első királya
Saul vakmerősége
Saul elvettetik
Dávid felkenetése
Dávid és Góliát
A menekülő Dávid
Dávid nagylelkűsége
Saul halála
Varázslás régen és ma
Dávid Siklágban
Dávid trónra lépése
Dávid uralkodása
Dávid bűne és bűnbánata
Absolon lázadása
Dávid utolsó évei