Tanácsok a gyülekezeteknek
Advent Kiadó, 1957.

Előszó
A prófétaság ajándéka és Ellen G. White
1 - A hűségesek jutalmának látomása
2 - A vég ideje
3 - Készülj az Úrral való találkozásra
4 - Egyesülés Krisztussal a testvéri szeretetben
5 - Krisztus a mi igazságunk
6 - A megszentelt élet
7 - Istennek egy munkát kell elvégeznie általunk
8 - Itt vagyok, küldj el engemet!
9 - Az egyház sajtótermékei
10 - Hit egy személyes Istenben
11 - A keresztények képviseljék Istent!
12 - A világban, de nem a világból
13 - A Biblia
14 - Bizonyságtételek a gyülekezet számára
15 - A Szentlélek
16 - Isten kapcsolata az emberrel legyen akadálytalan
17 - A szív és az élet tisztasága
18 - A férj vagy feleség kiválasztása
19 - Ne válassz hitetlen házastársat!
20 - A házasság
21 - Boldog, sikeres házasság
22 - A férj és a feleség közötti kapcsolat
23 - Az anya és gyermekei
24 - A keresztény apa és anya
25 - A keresztény otthon
26 - Az otthon lelki befolyása
27 - Pénzkezelés az otthonban
28 - Családi tevékenységek ünnepnapokon és évfordulókon
29 - Üdülés
30 - Őrizzük a lelkűnkhöz vezető utakat!
31 - Mit olvassunk?
32 - A zene
33 - A bírálgatás hatása
34 - Tanács a ruházkodásra
35 - Felhívás az ifjúsághoz
36 - Gyermekeink helyes fegyelmezése és nevelése
37 - Keresztényi nevelés
38 - Felhívás mértékletes életre
39 - A tisztaság fontossága
40 - Az étel, amit megeszünk
41 - Húsételek
42 - Hűség az egészségügyi reformban
43 - A földi gyülekezet
44 - Gyülekezeti szervezet
45 - Isten háza
46 - A tévedők kezelése
47 - Isten szent Szombatjának megtartása
48 - Tanácsok a sáfárságra
49 - A keresztény magatartása a szűkölködők és szenvedők iránt
50 - A világ összes keresztényei eggyek lesznek Krisztusban
51 - Az imaórák
52 - Keresztség
53 - Az Úrvacsora
54 - Ima a betegekért
55 - Az orvosi munka
56 - Viszonyunk más véleményű emberekkel
57 - Viszonyunk a polgári hatóságokhoz és törvényeikhez
58 - Sátán megtévesztő munkája
59 - A hamis tudomány: Sátán modern fényruhája
60 - Sátán hazug csodái
61 - A közelgő válság
62 - A rostálás ideje
63 - Emlékezzünk néhány dologra!
64 - Krisztus a mi nagy Főpapunk
65 - Jósua és az angyal
66 - Íme, Én hamar eljövök