Tapasztalatok és látomások
Advent Kiadó, 1882.

Előszó
TAPASZTALATOK ÉS LÁTOMÁSOK
ELSŐ LÁTOMÁSOM
TOVÁBBI LÁTOMÁSOK
LÁTOMÁS AZ ELPECSÉTELÉSRŐL
ISTEN SZERETETE NÉPE IRÁNT
„A MENNY ERŐSSÉGEI MEGRENDÜLNEK”
A NYITOTT ÉS ZÁRT AJTÓ
HITÜNK PRÓBÁJA
A „KICSINY NYÁJHOZ”
AZ UTOLSÓ CSAPÁSOK ÉS AZ ÍTÉLET
A 2300 NAP VÉGE
KÖTELESSÉGEINK A MEGPRÓBÁLTATÁS IDEJÉN
A TITOKZATOS KOPOGTATÁS
A HÍRNÖKÖK
AZ ÁLLAT JELE
VAKOK VAK VEZETŐI
KÉSZÜLŐDÉS A VÉGRE
IMA ÉS HIT
AZ EGYBEGYŰJTÉS IDEJE
ELLEN G. WHITE ÁLMAI
WILLIAM MILLER ÁLMA
FÜGGELÉK
Magyarázat
GYÜLEKEZETI REND
GYÜLEKEZETI NEHÉZSÉGEK
A GYÜLEKEZET REMÉNYE
KÉSZÜLŐDÉS KRISZTUS ELJÖVETELÉRE
BESZÉLD EL TAPASZTALATAIDAT
A TAPASZTALATLANOKHOZ
ÖNMEGTAGADÁS
TISZTELETLENSÉG
HAMIS PÁSZTOROK
ISTEN AJÁNDÉKA AZ EMBERNEK
LELKI AJÁNDÉKOK
Bevezetés
SÁTÁN BUKÁSA
AZ EMBER BUKÁSA
A MEGVÁLTÁS TERVE
KRISZTUS ELSŐ ELJÖVETELE
KRISZTUS TANÍTÓI TISZTSÉGE
A MEGDICSŐÜLÉS
AZ ÁRULÁS
JÉZUS KIHALLGATÁSA
JÉZUS KERESZTHALÁLA
KRISZTUS FELTÁMADÁSA
KRISZTUS MENNYBEMENETELE
JÉZUS TANÍTVÁNYAI
ISTVÁN HALÁLA
SAUL MEGTÉRÉSE
A FARIZEUSOK ELHATÁROZZÁK, HOGY PÁLT MEGÖLIK
PÁL LÁTOGATÁSA JERUZSÁLEMBEN
A NAGY HITEHAGYÁS
A BŰN TITKA
HALÁL – NEM ÖRÖKÖS GYÖTRELEM
A REFORMÁCIÓ
AZ EGYHÁZ ÉS A VILÁG EGYESÜL
WILLIAM MILLER
AZ ELSŐ ANGYAL ÜZENETE
A MÁSODIK ANGYAL ÜZENETE
A KRISZTUSVÁRÁS MOZGALMA KÉPEKBEN
TOVÁBBI KÉPEK
A SZENTÉLY
A HARMADIK ANGYAL ÜZENETE
A SZILÁRD ÁLLÁSPONT
SPIRITIZMUS
FÖSVÉNYSÉG
A ROSTÁLÁS
BABILON BŰNEI
A HANGOS KIÁLTÁS
A HARMADIK ÜZENET HIRDETÉSE LEZÁRUL
A NYOMORÚSÁG IDEJE
A SZENTEK SZABADULÁSA
AZ IGAZAK JUTALMA
AZ ELPUSZTULT FÖLD
A MÁSODIK FELTÁMADÁS
A MÁSODIK HALÁL
Függelék